Neidio i'r prif gynnwy

Nyrs Iechyd Galwedigaethol

Ai nyrsio iechyd galwedigaethol yw’r yrfa iawn i mi?

Er mwyn bod yn nyrs iechyd galwedigaethol, bydd rhaid eich bod wedi cofrestru fel nyrs oedolionplantanghenion dysgu neu iechyd meddwl.

Rhaid i nyrsys iechyd galwedigaethol fod yn:

 • Hynod o drefnus, hyblyg ac â’r gallu i flaenoriaethu yn effeithiol
 • Tra chywir, ac â llygad barcud am fanylion
 • Cyfathrebwyr da ac â’r gallu i ddatblygu perthnasau â phobl o amryw gefndiroedd
 • Cardarn er mwyn sicrhau y caiff cyfarwyddiadau iechyd a diogelwch eu gweithredu
 • Meddu ar y gallu i hyrwyddo iechyd a lles
 • Hyderus ac â’r gallu i aros yn bwyllog mewn argyfwng

Beth mae nyrs iechyd galwedigaethol yn ei wneud?

Nyrsys iechyd cyhoeddus yw nyrsys iechyd galwedigaethol, sy’n darparu cyngor a chymorth i gyflogeion, cyflogwyr a rheolwyr. Maent yn arbenigo mewn iechyd a lles pobl sydd yn y gwaith.

Mae’r rôl yn amrywio gan ddibynnu ar anghenion y sefydliad sy’n eich cyflogi, ond gall gynnwys:

 • Brechiadau yn y gweithle
 • Sgrinio iechyd
 • Cymryd samplau gwaed
 • Cynghori ynghylch iechyd a lles yn y gweithile ac yn eu hyrwyddo
 • Asesu a rheoli risgiau yn y gweithle
 • Cynghori ynghylch addasiadau yn y gweithle ar gyfer cyflogeion sydd angen cymorth
 • Ymgysylltu â chyflogeion, rheolwyr ac adnoddau dynol er mwyn rheoli salwch staff
 • Cynorthwyo sefydliadau er mwyn datblygu polisïau a gweithdrefnau i gefnogi cyflogeion

Ble mae nyrsys iechyd galwedigaethol yn gweithio?

Gan weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol, mae nyrsys iechyd galwedigaethol yn gweithio mewn amryw ddiwydiannau, gan gynnwys mewn iechyd, addysg a busnesau. Gall fod y cewch chi eich cyflogi fel ymarferydd annibynnol mewn sefydliad llai, neu y cewch chi eich cyflogi fel rhan o dîm iechyd galwedigaethol mewn sefydliad mwy fel y GIG, awdurdod lleol neu fusnes cadwyn mawr.

Dolenni defnyddiol