Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio

Nyrsys yw’r grŵp mwyaf o staff yn y GIG ac maent yn gweithio gyda phobl o bob oedran a chefndir ymhob math o leoliad gofal iechyd; o’r adran ddamweiniau ac achosion brys i gartrefi cleifon.

Ar ôl hyfforddi mewn un o bedwar maes nyrsio sef oedolionplantanghenion dysgu neu iechyd meddwl, bydd nifer o gyfleoedd i ddatblygu ac arbenigo.

Felly os ydych chi’n ofalgar, caredig, ac ag ymrwymiad i helpu eraill, byddwch chi’n sicr o ddod o hyd i rôl fydd at eich dant.