Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltiad

Rydym am ymgysylltu â phobl sy’n gweithio ym maes gofal sylfaenol a rhanddeiliaid eraill fel rhan o’r gwaith o ddatblygu Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol. Pwrpas hyn yw:
 

 • deall yr heriau a’r materion allweddol sy’n effeithio ar bobl sy’n gweithio ym maes gofal sylfaenol ac ar ddarparu gofal
 • edrych ymlaen ac archwilio'r prif yrwyr newid a'u heffaith ar ofynion y gweithlu gofal sylfaenol yn y dyfodol
 • cynhyrchu syniadau a chamau gweithredu a fydd yn cefnogi atebion gweithlu.
   

Edrychwch ar ein PageTiger rhyngweithiol yma. Mae hwn yn nodi gyrwyr gweithlu’r dyfodol ac yn crynhoi’r materion a’r meysydd allweddol yr ydym am eu harchwilio fel rhan o’n cyfnod ymgysylltu.


Rydym wedi gosod gweledigaeth ar gyfer ein gweithlu gofal sylfaenol yn y dyfodol dros y 10 mlynedd nesaf ac rydym am archwilio hyn gyda rhanddeiliaid gan ddefnyddio themâu Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymru i’n helpu i:

 • Sut rydym yn creu modelau gweithlu di-dor sy'n gwneud gweithio aml-broffesiynol yn norm
 • Mae angen cyflenwad a siâp ein gweithlu yn y dyfodol i ddarparu gofal a gwella iechyd y boblogaeth
 • Sut rydym yn denu ac yn cadw’r gweithlu sydd ei angen arnom yn y niferoedd cywir
 • Beth sydd angen inni ei wneud i addysgu a hyfforddi’r gweithlu
 • Sut rydym yn datblygu ein harweinwyr mewn gofal sylfaenol
 • Sicrhau bod gennym y sgiliau a’r galluoedd cywir i gofleidio technoleg ddigidol
 • Sut rydym yn gofalu am ein gweithlu ac yn ei gefnogi fel eu bod yn ymgysylltu, yn iach ac yn llawn cymhelliant

 

Edrychwch ar ein Bwletin newyddion arbennig am ragor o fanylion am hyn ac ewch i'r adran 'Sut i gymryd rhan'.