Neidio i'r prif gynnwy

Cynhadledd 'Edrych Ymlaen – Arloesi ar Adegau Heriol'

light bulb

Ni ellir gwadu bod digwyddiadau anghyffredin 2020 wedi effeithio ar ein datblygiad arferol a’n cymuned o ddigwyddiadau ymarfer gan gynnwys STEME a QISTMas.  Mae’r heriau sydd wedi dod yn sgil Covid-19 wedi gofyn am ffyrdd newydd a gwahanol o feddwl a chyflawni.  Mae hyn wedi arwain at newid llawer peth, dod o hyd i ffyrdd newydd o weithio, dysgu a hyfforddi y gallwn ni edrych ymlaen at eu hymgorffori yn ein gweithgarwch arferol.

Rydym yn gyffrous i rannu hyn i gyd efo chi drwy ein cynhadledd ‘Edrych Ymlaen – Arloesi ar Adegau Heriol’.

Bydd y gynhadledd yn dod â gweithwyr proffesiynol o’r gweithlu meddygol drwy Gymru ynghyd, er mwyn datblygu’r trawsnewidiad hyfforddi cyflymach a fu yn ystod y pandemig a darparu cyfle ar gyfer adrodd am ffyrdd newydd o weithio drwy gymuned GIG Cymru.  Bydd enghreifftiau lleol o ymarfer da yn cael eu rhannu yn ehangach er mwyn gwella hyfforddiant ac arferion gwaith, a fydd o fudd yn y pendraw i gleifion a defnyddwyr gwasanaethau drwy Gymru.

Bydd y gynhadledd yn cynnwys sesiynau llawn gan y prif siaradwyr ar bynciau, yn cynnwys sut mae hyfforddiant yn addasu a newid mewn ymateb i Covid-19, dangos y pethau newydd sy’n cael eu harwain gan hyfforddeion, ynghyd â darparu cyfleoedd i ymgysylltu mewn gweithdai sy’n darparu canllawiau ymarferol ‘sut i’ ar gyfer y rhai hynny sy’n rheoli ac yn cyflwyno hyfforddiant.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sy’n gysylltiedig â’r gynhadledd ‘Edrych Ymlaen – Arloesi ar Adegau Heriol’, cysylltwch os gwelwch yn dda â heiw.pges@wales.nhs.uk.

Ffeiliau

Yn yr adran hon

Edrych ymlaen amserlen
Cyflwyniadau poster
Siaradwyr yn y sesiynau llawn
Hwyluswyr y Gweithdai