Tîmau ac adrannau

Adran

E-bost

Ffôn

Rhaglen Archwilio Technegydd Fferyllfa Achrededig

heiw-acpt@wales.nhs.uk

 

Hybu Techneg Anadlydd

heiw-ait@wales.nhs.uk

 

Adolygiad Blynyddol o Ddatblygiad Cymhwysedd Gofal Eilaidd

HEIW.ARCP@wales.nhs.uk

 

Apeliadau

heiw-appeals@wales.nhs.uk

 

Gwerthusiadau

heiw-appraisalofficer@wales.nhs.uk

 

Gwerthusiadau (Cyllid)

heiw-appraisalfinance@wales.nhs.uk

 

Gwobrau BEST

heiw-bestawards@wales.nhs.uk

 

Gyrfaoedd

NHSWalesCareers@wales.nhs.uk

03300 585 002

HEIW.MedicalCareers@wales.nhs.uk

 

Cyfathrebu

HEIW.communications@wales.nhs.uk

 

Ymholiadau Cyfrinachol

heiw-confidentialenquiries@wales.nhs.uk

 

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

heiw-cpd@wales.nhs.uk

 

heiw-cpdadmin@wales.nhs.uk

 

Gwasanaethau Corfforaethol

heiw-corpserv@wales.nhs.uk

 

Deintyddol

HEIW.Dental@wales.nhs.uk

03300 584 219

noreply-heiwdental@wales.nhs.uk

 

System Gwerthusiadau Deintyddol

heiw-das@wales.nhs.uk

 

Rheolwyr Deintyddol

heiw-dentalmanagers@wales.nhs.uk

 

Tîm Digidol

HEIW.BISSU@wales.nhs.uk

 

Contractau Addysg

HEIW.EducationContracts@wales.nhs.uk

 

Hyfforddiant Goruchwylwyr Addysgol

HEIW.ESTraining@wales.nhs.uk

 

Cyllid

HEIW.FinanceTeam@wales.nhs.uk

 

Ysgol Sefydliadol Cymru

HEIW.FoundationSchool@wales.nhs.uk

 

Rhyddid Gwybodaeth

HEIW.FOI@wales.nhs.uk 

 

Arferion Hyfforddi Pellach

heiw-ftp@wales.nhs.uk

 

AD Meddygon Teulu

heiw-gphradmin@wales.nhs.uk

 

Rheoli Ansawdd Meddygon Teulu

heiw-gpqmofficer@wales.nhs.uk

 

Daliedydd Meddygon Teulu

heiw-gpretainer@wales.nhs.uk

 

Hyfforddiant Meddygon Teulu

HEIW.GPTraining@wales.nhs.uk

03300 584 205

AaGIC (Prif)

heiw@wales.nhs.uk

 

Eofn

HEIW.Intrepid@wales.nhs.uk

 

Llai na Llawn Amser

heiw-flexibletrg@wales.nhs.uk

 

Dysgu Tech

heiw-learntech@wales.nhs.uk

 

Gwerthusiad Meddygol a System Ail-ddilysu

HEIW.MARS@wales.nhs.uk

 

noreply-mars@cardiff.ac.uk

 

heiw-marsofficer@wales.nhs.uk

 

Rhaglen Hyfforddi Prentisiaeth Fodern

heiw-prptma@wales.nhs.uk

 

Adroddiadau NADEX

heiw-nadexreports@wales.nhs.uk

 

Achrediad Cenedlaethol Gwasanaethau Ychwanegol

heiw-nesa@wales.nhs.uk

 

Adnoddau Ar-lein

heiw-onlineresources@wales.nhs.uk

 

Pobl

HEIW.people@wales.nhs.uk

 

Fferylliaeth

HEIW.Pharmacy@wales.nhs.uk

03300 585 004

Rhaglen Technegydd Fferyllfa

heiw-pt@wales.nhs.uk

 

Deon Meddygol Ôl-raddedig

HEIW.PostgraduateDean@wales.nhs.uk

 

Rhaglen Hyfforddeion Fferylliaeth Cyn-cofrestru

heiw-prp@wales.nhs.uk

 

Uned Cefnogi Proffesiynol

HEIW.ProfessionalSupport@wales.nhs.uk

03300 584 211 

03300 584 212

03300 584 213

Cymhelliad Seiciatreg

heiw-psychincentive@wales.nhs.uk

 

Ansawdd a Chymorth Addysg Ôl-raddedig

HEIW.PGES@wales.nhs.uk

03300 584 210

heiw.qa@wales.nhs.uk

heiw.sre@wales.nhs.uk

 

Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd

HEIW.QIST@wales.nhs.uk

 

Derbynfa

HEIW.Reception@wales.nhs.uk

03300 585 005

Recriwtio Hyfforddiant Arbenigol

HEIW.Recruitment@wales.nhs.uk

 

Uned Cymorth Ail-ddilysu

HEIW.Revalidation@wales.nhs.uk

03300 584 218

heiw-revalidationofficer@wales.nhs.uk

 

Hunan-achredu

heiw-selfaccreditation@wales.nhs.uk

 

Staff a Meddygon Arbenigol Cysylltiol

HEIW.SAS@wales.nhs.uk

03300 584 209

Hyfforddiant Arbenigol/Gofal Eilaidd

HEIW.Recruitment@wales.nhs.uk

03300 584 216 

03300 584 217

Llywodraethu Dilyniant Hyfforddeion / Apeliadau

HEIW.Appeals@wales.nhs.uk

03300 584 207

Arolwg Hyfforddeion

heiw.traineesurvey@wales.nhs.uk

 

Melin Drafod Hyfforddeion

HEIW.TraineeThinkTank@wales.nhs.uk

 

Trac Academaidd Clinigol Cymru

HEIW.WCAT@wales.nhs.uk