Alex Howells

Prif Weithredwr

01443 846379

Alex.Howells@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Prif Weithredwr

 

Alex Howells

Prif Weithredwr

Alex.Howells@wales.nhs.uk

01443 846352

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYFRIFOLDEBAU CYFFREDIN

 

  • Datblygu cyfeiriad strategol;
  • Diwylliant o wella a dysgu;
  • Eirioli dros egwyddorion gofal iechyd darbodus;
  • Sicrhau bod dull gweithredu amlbroffesiynol yn cael ei ymgorffori ym mhob gweithgaredd;
  • Gwneud y defnydd gorau posibl o’r adnoddau sydd ar gael er mwyn datblygu addysg a’r gweithlu;
  • Datblygu partneriaethau effeithiol.