Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

05/07/19
Eifion Williams

Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Eifion.Williams6@wales.nhs.uk
 

30/01/19
Rôl Wag

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

@wales.nhs.uk

01443

31/01/19
Martyn Pennell

Pennaeth Cyfrifyddu Ariannol

martyn.pennell@wales.nhs.uk

01443 846363

31/01/19
Rhiannon Beckett

Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol, Costio a Chontractio

Rhiannon.Beckett@wales.nhs.uk

01443 846382

31/01/19
Chris Payne

Pennaeth Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol

Chris.Payne2@wales.nhs.uk

01443 824221

31/01/19
Rôl Wag

Pennaeth Gwasanaethau Digidol a TG

@wales.nhs.uk

01443