Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

Eifion Williams
Eifion Williams
05 July 2019
Eifion Williams

Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Eifion.Williams6@wales.nhs.uk
 

Rôl Wag
Rôl Wag
30 January 2019
Rôl Wag

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol

@wales.nhs.uk

01443

Martyn Pennell
Martyn Pennell
31 January 2019
Martyn Pennell

Pennaeth Cyfrifyddu Ariannol

martyn.pennell@wales.nhs.uk

01443 846363

Rhiannon Beckett
Rhiannon Beckett
31 January 2019
Rhiannon Beckett

Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol, Costio a Chontractio

Rhiannon.Beckett@wales.nhs.uk

01443 846382

Chris Payne
Chris Payne
31 January 2019
Chris Payne

Pennaeth Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol

Chris.Payne2@wales.nhs.uk

01443 824221

Rôl Wag
Rôl Wag
31 January 2019
Rôl Wag

Pennaeth Gwasanaethau Digidol a TG

@wales.nhs.uk

01443