Uwch Dîm Arweinyddiaeth

PRIF WEITHREDWR

Alex Howells

Prif Weithredwr

Alex.Howells@wales.nhs.uk

01443 846352

Dafydd Bebb

Ysgrifennydd y Bwrdd

Dafydd.Bebb@wales.nhs.uk

01443 846360