Bwrdd AaGIC: Tîm Gweithredol

PRIF WEITHREDWR

Alex Howells
Alex Howells
Alex Howells

Prif Weithredwr

Alex.Howells@wales.nhs.uk

01443 846352

Dafydd Bebb
Dafydd Bebb
Dafydd Bebb

Ysgrifennydd y Bwrdd

Dafydd.Bebb@wales.nhs.uk

01443 846360