Gill Lewis
Gill Lewis

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

Gill Lewis

 

 


Ar hyn o bryd mae Gill yn Gadeirydd y Comisiwn Staff Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru, ac mae wedi gweithio yn y sector cyhoeddus am y rhan fwyaf o’i gyrfa.

Mae’n gyfrifydd siartredig cymwys, ac wedi gweithio mewn sawl uwch swydd yn y cyn Gomisiwn Archwilio a Swyddfa Archwilio Cymru.

Yn fwy diweddar, mae wedi ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau allweddol ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr Adnoddau a Swyddog Adran 151 Statudol, a rolau cyfarwyddo eraill o fewn llywodraeth leol a’r sectorau iechyd.

Mae Gill wedi gwasanaethu ar Fyrddau Cymdeithasau Tai a Chyngor CIPFA, ac mae’n arbenigo ym maes llywodraethu corfforaethol, adolygu cymheiriaid, a thrawsnewid sefydliadol.