Ceri Phillips

Aelod Annibynnol

Amdanaf i

Aelod Annibynnol

Ceri Phillips

 

 


Mae Ceri yn Bennaeth y Coleg Gwyddorau Iechyd a Dynol ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn Athro Economeg Iechyd yng Nghanolfan Economeg Iechyd Abertawe.

Ef yw’r aelod anweithredol sy’n cynrychioli Prifysgolion ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, ac mae wedi chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o ddatblygu’r Rhaglen ARCH, ac mae hefyd yn Gadeirydd cyfredol Cyngor Deoniaid Iechyd Cymru.

Mae’n aelod o’r Tasglu Gweinidogol ar gyfer y Gweithlu Gofal Sylfaenol yng Nghymru.

Eisteddodd ar y Panel a gomisiynwyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adolygu Gweithlu’r GIG yng Nghymru, ac roedd yn aelod o’r Panel a gynhaliodd yr Adolygiad o’r Buddsoddiad mewn Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol yng Nghymru yn 2015, ynghyd ag Adolygiad Williams, a arweiniodd at sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

Bu hefyd yn gyd-arweinydd yr Adolygiad i arfarnu meddyginiaethau amddifad a meddyginiaethau tra amddifad yng Nghymru yn 2014.