Neidio i'r prif gynnwy

Gweminarau

Lady taking a Webinar

Ein gweminarau

Gweminar 1: 'Cynnal eich cryfder a’ch llesiant'

Trosolwg o wasanaeth a thîm yr Uned Cymorth Proffesiynol, arsylwadau ar sicrwydd yn erbyn ansicrwydd, a’r dull tri cham o ddelio â heriau. Mae’r prif ffocws ar offerynnau ac adnoddau i helpu i gynnal a gwella llesiant, gan gynnwys: ‘ailfframio’ er mwyn adnabod a gwerthfawrogi’r agweddau cadarnhaol ar y sefyllfaoedd, sylwi ar lefelau egni dyddiol drwy lenwi ‘cofnod egni’ a sicrhau bod ein cydbwysedd egni mewn ‘credyd’, a’n bod ni wedi gweithio drwy ymarfer anadlu er mwyn cael eiliad o dawelwch ac ymwybyddiaeth ofalgar yn ein bywydau.

Gweminar 2: ‘Cryfhau eich llesiant emosiynol’ gyda Dr Emma Lishman, Hammet Street Consultants Ltd

Adolygu tair system rheoleiddio emosiynau’r ymennydd. Rydyn ni’n canolbwyntio ar ddysgu ffyrdd o ddefnyddio’r system leddfu i leihau’r systemau bygythiad a gyrru i greu synnwyr o dawelwch, heddwch a gwydnwch, er mwyn teimlo’n fwy rhydd i ddewis sut i ymateb i feddyliau anodd, emosiynau heriol, a sefyllfaoedd heriol eraill.

Gweminar 3: 'Manteisio i’r eithaf ar fentora (i fentoriaid a’r rheini sy’n cael eu mentora)’ Rhan 1

Mae’n edrych ar gysyniadau mentora a’r pynciau ar gyfer mentora ym maes gofal iechyd. Bydd cyfranogwyr yn dysgu am berthnasoedd rhwng mentoriaid a’r rheini sy’n cael eu mentora, a’u hymddygiadau a’u cyfrifoldebau i’w gilydd.

Gweminar 4 ‘Manteisio i'r eithaf ar fentora (i fentoriaid a’r rheini sy’n cael eu mentora)' Rhan 2

Mae’r gweithdy’n canolbwyntio ar adnoddau a sgiliau mentora. Bydd cyfranogwyr yn dysgu am sgiliau craidd y dylai mentoriaid a’r rheini sy’n cael eu mentora fod yn gyfarwydd â nhw, gan ganolbwyntio ar adnoddau i gyflawni nodau fel pennu amcanion CAMPUS, a defnyddio’r model GROW a ffenestr perthnasoedd Johari i gael y gorau o ganlyniadau llwyddiannus.

Gweminar 5 ‘Sgyrsiau hollbwysig: rhoi a derbyn adborth'

Archwilio sut caiff sgyrsiau hollbwysig eu diffinio: pam mae adborth yn bwysig; pam rydyn ni’n poeni am adborth a’r sgiliau cysylltiedig â derbyn adborth.