Ffeithiau Allweddol

 

 • Awdurdod Iechyd Arbennig – GIG Cymru
 • Cylch gwaith Cymru gyfan
 • Cyllideb flynyddol o £ 215m – 91% (£ 196m) ar addysg a hyfforddiant
 • c. 400 o staff
 • 2,000 o hyfforddwyr a goruchwylwyr meddygol a deintyddol

 

Cefnogi'r addysg a hyfforddiant o:

 • c. 3900 + hyfforddiant i feddygon a staff a meddygon arbenigol cysylltiol
 • 2500 + o fferyllwyr, technegwyr fferyllfa 1600 +, 200 + o fferyllwyr cyn cofrestru a thechnegwyr fferyllol, a 80 o fferyllwyr diploma
 • 1,600 o ddeintyddion a 3,625 o weithwyr gofal deintyddol proffesiynol
 • 750 + optometryddion, 60 optegwyr cysylltu â lensys a 250 o optegwyr cyflenwi
 • 5500 + o nyrsys
 • 400 + o fydwragedd
 • 2150 + gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd
 • 300 + o wyddonwyr/ymarferwyr
 • 1,210 o nyrsys cymunedol 
 • 715 o ragnodwyr anfeddygol

 

Yn darparu:

 • 58 o raglenni hyfforddiant meddygol arbenigol
 • 12 o gynlluniau hyfforddi meddygon teulu
 • 9 cynllun hyfforddi deintyddol
 • c. 1150 cyrsiau DPP

 

Hybu:

 • 350 + o yrfaoedd yn GIG Cymru
 • 29 o lyfrgelloedd meddygol
 • E-Lyfrgell GIG Cymru ar gyfer Iechyd a reolir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, 2800 + e-gylchgronau, 2 Bwynt Gofal Offer, 18 + o gronfeydd data, e-ddysgu a chanllawiau