Ffeithiau Allweddol

 

 • Cylch gwaith Cymru gyfan
 • Cyllideb flynyddol o £200m;
 • 400+ o staff craidd;
 • 1,800+ o hyfforddwyr a mentoriaid meddygol a deintyddol.

 

Cefnogi'r addysg a hyfforddiant o:

 • 3,000 o feddygon a deintyddion dan hyfforddiant a arbenigwyr cyswllt;
 • 2,500+ o fferyllwyr, 1,600+ o dechnegwyr fferyllol a 70+ o fferyllwyr cyn-cofrestru a thechnegwyr fferyllol dan hyfforddiant;
 • 3,300 o fyfyrwyr newydd i gael mynediad i addysg a hyfforddiant ar gyfer y proffesiwn iechyd anfeddygol;
 • 1,600 deintyddon a 3,400 Gweithwyr Gofal Deintyddol Proffesiynol
 • 700+ optometrydd;
 • 9,500 (cyfanswm) myfyrwyr o fewn y system addysg anfeddygol
  • Nyrsio - 5,500
  • Bydwreigiaeth - 362
  • Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Cynghreiriol - 2031
  • Gwyddonwyr/Rhaglenni Hyfforddi Ymarferwyr - 312
  • Nyrsio Cymunedol  - 862
  • Fferyllwyr - 330.

 

Yn darparu:

 • 50+ o raglenni hyfforddiant meddygol arbenigol;
 • 12 o gynlluniau hyfforddi rhanbarthol ar gyfer meddygon teulu;
 • 964 o gyrsiau meddygol a deintyddol a fynychwyd gan 16,000 o hyfforddeion;
 • Ariannu 213 o staff i ymarfer fel rhagnodwyr anfeddygol (2017/2018);
 • Ariannu parafeddygon cyntaf yn y DU i gael eu hyfforddi fel rhagnodwyr anfeddygol.

 

Hybu:

 • 350 o yrfaoedd gwahanol o fewn GIG Cymru;
 • 29 llyfrgelloedd meddygol;
 • E-Lyfrgell Iechyd GIG Cymru a reolir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, 2,300+ o e-gyfnodolion tanysgrifio, 4 Pwynt Gofal, 18 gronfa ddata, e-Ddysgu a chanllawiau.