Neidio i'r prif gynnwy

Uwch dîm arweinyddiaeth

 

Cyfarwyddiaeth Feddygol

Push Mangat
Cyfarwyddwr Meddygol
Tom Lawson
Deon Meddygol Ôl-raddedig
Charlette Middlemiss
Pennaeth Moderneiddio'r Gweithlu
Prof Margaret Allan
Deon Fferylliaeth

Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Head shot of Lisa Llewelyn
Head shot of Lisa Llewelyn
Lisa Llewelyn
Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Nik Sheen
Pennaeth Trawsnewid Gofal Llygaid
Sarah Bant
Pennaeth Trawsnewid Gwyddoniaeth Gofal Iechyd
Wendy Wilkinson
Pennaeth Trawsnewid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Kerri Eilertsen-Feeney
Pennaeth Trawsnewid Nyrsio
Martin Riley
Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol

Julie Rogers
Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr y Gweithlu
Angie Oliver
Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu
Helen Thomas
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth
Foula Evans
Pennaeth Pobl
Angharad Price
Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Cyllid

Eifion Williams
Cyfarwyddwr Cyllid Dros Dro
Martyn Pennell
Pennaeth Cyfrifeg Ariannol
Rhiannon Beckett
Dirprwy Gyfarwyddwr Rheolaeth Ariannol, Costau a Chontractio

Gwasanaethau Cynllunio, Perfformiad a Chorfforaet

Nicola Johnson
Cyfarwyddwr Cynllunio, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol
Chris Payne
Pennaeth Cynllunio Busnes, Perfformiad a Gwasanaethau Corfforaethol

Digidol

Sian Richards
Cyfarwyddwr Datblygiad Digidol
Ricky Hartland
Pennaeth Seiberddiogelwch
Jay Beavan
Pennaeth Gwasanaethau Digidol