Neidio i'r prif gynnwy

Uwch dîm arweinyddiaeth

 

Cyfarwyddiaeth Feddygol

Push Mangat
Cyfarwyddwr Meddygol
Tom Lawson
Deon Meddygol Ôl-raddedig
Prof Margaret Allan
Deon Fferylliaeth
Nik Sheen
Pennaeth Optometreg

Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol

Julie Rogers
Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr y Gweithlu
Angie Oliver
Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu
Helen Thomas
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth
Foula Evans
Pennaeth Pobl
Angharad Price
Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Rhiannon Windsor
Pennaeth y Datblgu Sedfydiadol a Cynhwysiant

Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Head shot of Lisa Llewelyn
Head shot of Lisa Llewelyn
Lisa Llewelyn
Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Charlette Middlemiss
Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Trawsnewid y Gweithlu
Sarah Bant
Cyfarwyddwr Cysylltiol Trawsnewid y Gweithlu, Gwyddor Gofal Iechyd
Wendy Wilkinson
Pennaeth Trawsnewid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Martin Riley
Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Gwasanaethau Cynllunio, Perfformiad a Chorfforaet

Marie-Claire Griffiths
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio a Pherfformiad

Cyllid

Rhiannon Beckett
Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Dros Dro
Martyn Pennell
Pennaeth Cyfrifeg Ariannol
Chris Payne
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol a Gwasanaethau Corfforaethol

Digidol

Sian Richards
Cyfarwyddwr Datblygiad Digidol
Jay Beavan
Pennaeth Gwasanaethau Digidol
Ricky Hartland
Pennaeth Seiberddiogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth
Jo Tucker
Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Digidol