Neidio i'r prif gynnwy

Uwch dîm arweinyddiaeth

 

Cyfarwyddiaeth Feddygol

Push Mangat
Cyfarwyddwr Meddygol
Tom Lawson
Deon Meddygol Ôl-raddedig
Prof Margaret Allan
Deon Fferylliaeth
Nik Sheen
Pennaeth Optometreg

Datblygu'r Gweithlu a Sefydliadol

Julie Rogers
Dirprwy Brif Weithredwr / Cyfarwyddwr y Gweithlu
Angie Oliver
Dirprwy Gyfarwyddwr y Gweithlu
Helen Thomas
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arweinyddiaeth ac Olyniaeth
Foula Evans
Pennaeth Pobl
Angharad Price
Pennaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu
Rhiannon Windsor
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygiad Sefydliadol, Iechyd Da a Chynhwysiad
Clem Price
Pennaeth Cynllunio Gweithlu Strategol

Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol

Lisa Llewelyn
Cyfarwyddwr Addysg Nyrsio a Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Charlette Middlemiss
Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro Trawsnewid y Gweithlu
Sarah Bant
Cyfarwyddwr Cysylltiol Trawsnewid y Gweithlu, Gwyddor Gofal Iechyd
Wendy Wilkinson
Pennaeth Trawsnewid Gweithwyr Iechyd Proffesiynol
Martin Riley
Pennaeth Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Gwasanaethau Cynllunio, Perfformiad a Chorfforaet

Sophie Fuller
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cynllunio a Pherfformiad

Cyllid

Glyn Jones
Cyfarwyddwr Cyllid Cynllunio a Pherfformiad
Rhiannon Beckett
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid
Chris Payne
Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol a Gwasanaethau Corfforaethol
Martyn Pennell
Pennaeth Cyfrifeg Ariannol

Digidol

Sian Richards
Cyfarwyddwr Datblygiad Digidol
Craig Barker
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Digidol – Data a Dadansoddeg
Mathew Mahoney
Dirprwy Gyfarwyddwr Digidol / Prif Swyddog Technegol
Abby Forster
Pennaeth Trawsnewid Digidol
Jay Beavan
Pennaeth Gwasanaethau Digidol
Ricky Hartland
Pennaeth Seiberddiogelwch a Sicrwydd Gwybodaeth
Jo Tucker
Pennaeth Strategaeth a Chynllunio Digidol