Neidio i'r prif gynnwy

Gweledigaeth a phwrpas

Ein gweledigaeth yw "datblygu gweithlu crefftus a chynaliadwy sy'n gwella gofal ac iechyd y boblogaeth". Mae dros 100,000 o bobl yn gweithio yn y GIG yng Nghymru ac yn ganolog i adeiladu system iechyd a gofal cynaliadwy sy'n diwallu anghenion y boblogaeth.

Ein pwrpas yw, "fel rhan o'r GIG, i weithio gyda phartneriaid i gynllunio, datblygu, addysgu a hyfforddi'r gweithlu presennol ac yn y dyfodol".

Ein gwerth ychwanegol i'r system yw ein gallu i ddatblygu atebion strategol cenedlaethol ar gyfer galw a chyflenwi'r gweithlu.