Neidio i'r prif gynnwy

Ffeithiau allweddol

 

 • Awdurdod Iechyd Arbennig – GIG Cymru
 • Cylch gwaith Cymru gyfan
 • Cyllideb flynyddol o £ 239m – 91% (£217m) ar addysg a hyfforddiant
 • c. 440 o staff
 • 2,200 o hyfforddwyr a goruchwylwyr meddygol a deintyddol

Swyddogaethau:

 • deallusrwydd y gweithlu 
 • strategaeth a chynllunio'r gweithlu
 • comisiynu a darparu addysg 
 • rheoli ansawdd 
 • rheoleiddio ategol 
 • datblygu arweinyddiaeth a chynllunio olyniaeth 
 • gyrfaoedd ac ehangu mynediad 
 • trawsnewid a gwella'r gweithlu 
 • gweithlu cymorth proffesiynol a datblygiad sefydliadol 

Cefnogi'r addysg a hyfforddiant o:

 • c. 3,650+ meddygon gradd hyfforddi a meddygon arbenigol cyswllt 
 • 2,500+ o fferyllwyr, technegwyr fferyllfa 1,600 +, 130+ o fferyllwyr cyn cofrestru a thechnegwyr fferyllol, a 80 o fferyllwyr diploma 
 • 1,678 o ddeintyddion a 3,675 o weithwyr gofal deintyddol proffesiynol 
 • 800+ optometryddion, 50 optegwyr cysylltu â lensys a 278 o optegwyr cyflenwi 
 • 5,800+ o nyrsys 
 • 400+ o fydwragedd 
 • 2,800+ o gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd 
 • 300+ o wyddonwyr/ymarferwyr 
 • 1,000 o nyrsys cymunedol  
 • 715 o ragnodwyr anfeddygol 

Yn darparu:

 • 58 o raglenni hyfforddiant meddygol arbenigol 
 • 11 o gynlluniau hyfforddi meddygon teulu 
 • 19 cynllun hyfforddi deintyddol 
 • digwyddiadau DPP wedi mynychu gan dros 8,000 o gynrychiolwyr yn 2020 
 • cefnogaeth i GIG Cymru i gyflawni gofynion Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 
 • strategaeth arweinyddiaeth dosturiol ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Hybu:

 • 350 + o yrfaoedd yn GIG Cymru, yn cynnwys trwy’r ymgyrch Hyfforddi.Gweithio.Byw 
 • 29 o lyfrgelloedd meddygol 
 • E-Lyfrgell GIG Cymru ar gyfer Iechyd, a reolir gan Wasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, 4,200+ e-gylchgronau, 18 + o gronfeydd data,  crynodebau tystiolaeth, e-ddysgu a chanllawiau.