Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog

 

Medi Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.


Cyfarfodydd i ddod:

Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Dyddiad

Amser bras*
(Bydd amseriadau yn cael ei cadarnhau yn agosach at ddyddiad pob cyfarfod)

Lleoliad
Dydd Iau 27 Mai 2021

11:30 – 13:30

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom
Dydd Iau 29 Gorffennaf 2021

*10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom
Dydd Iau 30 Medi 2021

*10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom
Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

*10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom

Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad Amser Lleoliad

Heb ei gadarnhau – cyfrifon drafft

Dydd Iau 6 Mai 2021

15:00-16:45 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams

Heb ei gadarnhau – cyfrifon terfynol

Dydd Mercher 26 Mai 2021

13:30-17:00 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams
Dydd Iau 21 Hydref 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams

Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Date Time Venue
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams
Dydd Iau 2 Medi 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams

Mae AaGIC wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Ond, yng ngoleuni'r cyngor a'r arweiniad cyfredol mewn perthynas â Covid-19, rydym wedi penderfynu peidio â chynnal ein cyfarfodydd pwyllgor yn gyhoeddus, penderfyniad yr ydym wedi'i wneud er budd gorau amddiffyn y cyhoedd, ein staff ac aelodau'r bwrdd. Fodd bynnag, byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd trwy ‘Zoom’ a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Gellir gweld recordiadau o'n cyfarfodydd rhithwir diweddar ar ein sianel YouTube.