Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

Gellir cysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Dafydd Bebb, yn y cyfeiriad canlynol: HEIW, Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ. Fel arall, e-bostiwch heiw@wales.nhs.uk neu ffoniwch 03300 585 005.


Mordwyaeth

Cliciwch y dolenni canlynol i neidio i adran ofynnol y dudalen hon.


 

Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Dyddiad   Amser bras*   Lleoliad
Dydd Iau 28 Medi 2023 10:30 Online - PUBLIC LINK – Passcode *XNfCS2N
Dydd Iau 28 Medi 2023 (AGM) 13:15 Online - PUBLIC LINK – Passcode *XNfCS2N Agenda
Dydd Iau 30 Tachwedd  2023 10:00  
Dydd Iau  25 Ionawr 2024 10:00  

 

 

 

 

 


Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad Amser   Lleoliad
Dydd Iau 12 Hydref 2023 10:30   Defnyddiwch y ddolen hon i ymuno â'r cyfarfod. Cod pas: 2qst+nQq
Dydd Iau 8 Chwefror 2024 10:00    
       
 

 

 


Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Iau 14  Medi 2023 10:00

Join the meeting here 

Cod Pas: jdBYsK1#

Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023 10:00  
Dydd Iau 14 Mawrth 2024 10:00  
     
 

 

 


Rheolau Sefydlog

Rheolau Sefydlog

Mae AaGIC wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd a pwyllgorau trwy ‘Zoom’ a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Gellir gweld recordiadau o'n cyfarfodydd rhithwir diweddar ar ein sianel YouTube.