Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

Gellir cysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Dafydd Bebb, yn y cyfeiriad canlynol: HEIW, Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ. Fel arall, e-bostiwch heiw@wales.nhs.uk neu ffoniwch 03300 585 005.


Mordwyaeth

Cliciwch y dolenni canlynol i neidio i adran ofynnol y dudalen hon.


 

Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Dyddiad   Amser bras*   Lleoliad
Dydd Iau 28 Mawrth 2024 10:00 Online - PUBLIC LINK – Passcode *XNfCS2N
Dydd Iau 30 Mai 2024  10:00  
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2024 10:00  
Dydd Iau 26 Medi 2024  10:00  
Dydd Iau 28 Tachwedd 10:00  
     

 

 

 

 

 


Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad Amser   Lleoliad
Dydd Llun 8 Ebrill 2024 10:00    
Dydd Mawrth7 Mai 2024 13:00    
Dydd Iau 4 Gorffennaf 2024 10:00    
Dydd Iau 10 Hydref 2024 10:00    
       
 

 

 


Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Iau 14 Mawrth 2024 10:00

 Dilynwch y ddolen hon i gofrestru

Wrth ichi ymuno â'r weminar, bydd gofyn i chi nodi’ch iaith ddewisol. Y Gymraeg yw’r iaith ffynhonnell ar gyfer y cyfarfodydd hyn i’w chyfieithu i’r Saesneg, sef yr iaith darged. Os ydych chi’n awyddus i wrando ar y cyfarfod cyfan drwy gyfrwng y Saesneg, nodwch ‘Saesneg’. Os hoffech glywed rhannau o'r cyfarfod yn cael eu traddodi drwy gyfrwng y Gymraeg, nodwch ‘Original Audio’. Os nad yw’r opsiwn i nodi’ch iaith ddewisol yn weladwy, gallwch addasu hyn yn y gosodiadau gan ddefnyddio'r camau isod:

• Cliciwch ar y tri dot â’r geiriad ‘more’ ar y faner uchaf

• Dewiswch ‘Language and Speech’

• Dewiswch ‘Language Interpretation’

• Dan yr opsiwn ‘Listen to’ gallwch ddewis ‘Original Audio’ (Cymraeg) neu Saesneg

• Cliciwch ar ‘confirm’

Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024     10:00  
Dydd Iau 5 Medi 2024     10:00  
Dydd Iau 14 Tachwedd 2024     10:00  
     
 

 

 


Rheolau Sefydlog

Rheolau Sefydlog

Mae AaGIC wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd a pwyllgorau trwy ‘Zoom’ a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Gellir gweld recordiadau o'n cyfarfodydd rhithwir diweddar ar ein sianel YouTube.