Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.

Gellir cysylltu ag Ysgrifennydd y Bwrdd, Dafydd Bebb, yn y cyfeiriad canlynol: HEIW, Ty Dysgu, Cefn Coed, Nantgarw, CF15 7QQ. Fel arall, e-bostiwch heiw@wales.nhs.uk neu ffoniwch 03300 585 005.


Mordwyaeth

Cliciwch y dolenni canlynol i neidio i adran ofynnol y dudalen hon.


 

Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Dyddiad   Amser bras*   Lleoliad
Dydd Iau 29 Medi 2022  10:00
PUBLIC LINK – Passcode *XNfCS2N
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022 10:00  

Dydd Iau 26 Ionawr 2023

10:00  
Dydd Iau 30 Mawrth 2023 10:00  

 

 

 

 

 


Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Llun 11 Gorffennaf 2022 10:00 Defnyddiwch y ddolen hon i ymuno â'r cyfarfod. Cod pas: 2qst+nQq
Dydd Llun  17 Hydref 2022 10:00  
Dydd Llun 6 Chwefror 2023 10:00  
 

 

 


Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Date Time Venue
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022 10:00

https://us06web.zoom.us/j/84485415350?pwd=LzFsQ0MwUFpwNXVqRUd2V090amEzUT09

Passcode: jdBYsK1#

Dydd Mawrth 6 Medi 2022 10:00

https://us06web.zoom.us/j/84485415350?pwd=LzFsQ0MwUFpwNXVqRUd2V090amEzUT09

Passcode: jdBYsK1#

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr 2022 10:00  
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023 10:00  
 

 

 


Rheolau Sefydlog

Awst 2022

Mae AaGIC wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd a pwyllgorau trwy ‘Zoom’ a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Gellir gweld recordiadau o'n cyfarfodydd rhithwir diweddar ar ein sianel YouTube.