Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd bwrdd, agendâu a rheolau sefydlog

 

Mae AaGIC yn cynnal cyfarfodydd bwrdd bob yn ail fis ac mae croeso i’r cyhoedd eu mynychu.


Cyfarfodydd i ddod:

Cyfarfod Cyhoeddus y Bwrdd

Dyddiad

Amser bras*
(Bydd amseriadau yn cael ei cadarnhau yn agosach at ddyddiad pob cyfarfod)

Lleoliad
Dydd Iau 30 Medi 2021

10:00 – 12:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom

Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru i ymuno â'r cyfarfod ar Zoom.
Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

*10:00 – 14:00

Cyfarfod cyhoeddus

Ystafell Cynhadledd AaGIC, Ty Dysgu/Zoom

Pwyllgor Archwilio a Risg

Dyddiad Amser Lleoliad
Dydd Iau 21 Hydref 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams

Pwyllgor Addysg, Comisiynu ac Ansawdd

Date Time Venue
Dydd Iau 2 Medi 2021 10:00-12:45

Cofrestrwch ar gyfer y cyfarfod ar Zoom.

Ar ôl cofrestru, byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys gwybodaeth am sut i ymuno â'r weminar.

Os gwelwch yn dda, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r fersiwn ddiweddaraf o Zoom i sicrhau bod y swyddogaeth cyfieithu yn gweithio'n gywir gan y bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal yn Saesneg a Chymraeg. Dadlwythwch y fersiwn ddiweddaraf o Zoom.

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 10:00-13:30 Ystafell Cyfarfod 1 AaGIC, Ty Dysgu/Microsoft Teams

Mae AaGIC wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn dryloyw, ac yn cynnal cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn y mae croeso i aelodau'r cyhoedd ei mynychu a'i arsylwi fel rheol. Byddwn yn ffrydio ein cyfarfodydd Bwrdd a pwyllgorau trwy ‘Zoom’ a byddwn yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn y cyfarfod.

Gellir gweld recordiadau o'n cyfarfodydd rhithwir diweddar ar ein sianel YouTube.