Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant seiciatreg graidd

Mae strwythur hyfforddiant seiciatreg graidd fel a ganlyn:

CT1

12 mis o seicoleg oedolion cyffredinol

CT2

Un x lleoliad chwe mis mewn seiciatreg henoed

Un x lleoliad mis naill ai mewn seiciatreg anabledd dysgu neu CAMHS.

CT3

dau x leoliad chwe mis mewn arbenigeddau fel seiciatreg fforensig, adsefydlu, cyswllt ag oedolion a chamddefnyddio sylweddau.

Bydd eich lleoliad CT1 yn cael ei gadarnhau ar adeg eich penodiad a bydd lleoliadau CT2 a CT3 yn cael eu dyrannu gan Gyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddiant Craidd yn ddiweddarach. Mi allwch nodi pa arbenigeddau yr hoffech eu dilyn ac fel arfer rydym yn gallu gweithredu ar ddymuniadau’r hyfforddeion.

Os cewch eich penodi i swydd CT1 yn Ne Cymru byddwch yn cwblhau eich hyfforddiant craidd yn y De, ac yn yr un modd os cewch eich penodi i swydd yng Ngogledd Cymru bydd eich lleoliadau CT2 a CT3 hefyd yn y gogledd.

Ers Tachwedd 2015 mae’r Ysgol wedi cynnig cwrs MRCPsych. Gweler yr adran ‘Hyfforddeion’ ar wefan yr Ysgol Seiciatreg am ragor o fanylion am hyn.

Mae recriwtio ar gyfer arbenigeddau seiciatreg yn digwydd drwy Health Education North West ac mae rhagor o wybodaeth ar wefan National Psychiatry Recruitment.

Cysylltiadau

Cyfarwyddwr y rhaglen hyfforddi ar gyfer hyfforddiant seiciatreg graidd yng Nghymru yw Dr Marque Fernando  Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr i gysylltu ag ef drwy e-bost gydag unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r rhaglen.