Neidio i'r prif gynnwy

Seiciatreg

Delwedd seiciatreg

Mae’r Ysgol Seiciatreg wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru’n cynnig rhaglen hyfforddi sy’n gynaliadwy ac yn cael ei gyrru gan gwricwlwm gyda’r nod o gynhyrchu seiciatryddion o’r safon uchaf a fydd yn darparu’r gofal gorau posibl i’w cleifion.

Mae seiciatryddion yn mwynhau cyfuniad o heriau deallusol a’r cyfle i ddeall y ‘claf yn gyflawn’. Gyda chyfleoedd i ddilyn diddordebau mewn meysydd fel seiciatreg plant, oedolion a henoed a helpu ag anableddau dysgu neu adsefydlu, mae’r arbenigedd hwn yn cynnig ymarfer amrywiol mewn ystod eang o leoliadau clinigol a chymunedol. Mae hyfforddeion yng Nghymru’n elwa ar berthnasoedd â chymheiriaid a gweithwyr proffesiynol sy’n hynod o gefnogol, a gwaith tîm o’r safon uchaf.

Bydd yr Ysgol Seiciatreg yn gwneud popeth posibl i sicrhau eich bod yn cwblhau eich hyfforddiant yn llwyddiannus, ond i wneud hynny mae nifer o ddisgwyliadau cyffredinol arnoch chwithau fel hyfforddai. Gweler y rhestr isod, ond noder nad yw hon yn rhestr gyflawn o’r holl ofynion:

 • Dychwelyd Ffurflen R ar ddechrau eich hyfforddiant ac yn ôl y gofyn drwy gydol y cwrs hyfforddi.
 • Cofrestru â Choleg Brenhinol y Seiciatryddion.
 • Diweddaru Addysg a Gwella Iechyd Cymru ynglŷn ag unrhyw newidiadau i’ch amgylchiadau, er enghraifft, newid mewn manylion cyswllt, absenoldeb ac ati.
 • Ymateb yn brydlon i geisiadau gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, aelodau’r Ysgol Seiciatreg neu ddarparwyr addysg lleol (tiwtoriaid Coleg, er enghraifft).
 • Cynllunio eich hyfforddiant yn ofalus, gan wneud y gorau o’r cyfleoedd sydd ar gael i chi.
 • Deall y gofynion yn llawn a chyflawni i gael canlyniad llwyddiannus yn yr Adolygiad Blynyddol o Ddilyniant Cymhwysedd (ARCP) ac i ymgysylltu’n llawn â’r broses ARCP.
 • Sicrhau bod eich e-bortffolio’n cyrraedd y safon ofynnol.
 • Cwblhau arolwg hyfforddeion y GMC bob blwyddyn.
 • Cwblhau arolygon adborth lleoliad Addysg a Gwella Iechyd Cymru’n ôl y gofyn.
 • Ymgysylltu â’r broses ail-ddilysu yn ôl cyfarwyddiadau’r Cyngor Meddygol Cyffredinol a/neu Addysg a Gwella Iechyd Cymru.
 • Mynychu’r cwrs MRCPsych (hyfforddeion craidd yn unig).

Disgwylir y bydd pob hyfforddai’n gyfarwydd â’r cwricwlwm perthnasol ar gyfer y rhaglen hyfforddi maent yn cofrestru ar ei chyfer. Ceir manylion ar wefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.