Neidio i'r prif gynnwy

Polisïau a gweithdrefnau

Hands typing on laptop

Bydd y wybodaeth ganlynol yn rhoi gwybodaeth i Hyfforddwyr a Hyfforddeion mewn perthynas â pholisïau a gweithdrefnau Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Y polisïau a'r gweithdrefnau hyn yw'r rhai sy'n effeithio ar yr holl raglenni hyfforddi, hyfforddeion, cyfadran a staff cymorth yn AaGIC. 

Mae'r holl bolisïau a gweithdrefnau yn ddogfennau byw ac yn destun newid. Dylai aelodau staff y gyfadran a gweinyddiaeth fod yn gyfarwydd â'r polisïau a'r gweithdrefnau hyn a'r newidiadau ynddynt.