Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant llai nag amser llawn (LTFT) mewn pediatreg

Mae’r Ysgol Baediatreg yn barod i dderbyn ceisiadau i hyfforddi ar delerau Llai nag Amser Llawn (LTFT).

Diben y cynllun i’w rhoi cyfle i feddygon gradd hyfforddi i barhau â’u hyfforddiant ar delerau LTFT pan fydd gwaith llawn amser yn amhosibl neu’n afresymol. Mae’n ein galluogi i gadw meddygon yn y gweithlu a fyddai mewn amgylchiadau eraill yn gorfod rhoi’r gorau i’w gwaith. Mae hefyd yn hybu datblygiad gyrfaoedd a chydbwysedd bywyd a gwaith i feddygon sy’n hyfforddi yn y GIG.

Ni chaniateir i chi gymryd gwaith cyflogedig arall pan fyddwch yn gweithio ar delerau llai nag amser llawn.

Mae hyfforddiant LTFT yn cynnig yr un ystod o addysg a phrofiad â swyddi llawn amser, er y bydd yn cymryd mwy o amser i gyflawni’r gofynion addysgol a bennir gan yr RCPCH. Caniateir y maint pro-rata o seibiant i astudio / gwyliau blynyddol. Y ganran o hyfforddiant y bydd hyfforddeion LTFT yn ei chael fel arfer yw 50-60% o’r hyfforddiant llawn amser. Bydd hyn naill ai mewn 'swydd rhannu slot' â hyfforddai LTFT arall neu mewn 'swydd llai o oriau' lle bydd swydd llawn amser yn cael ei defnyddio ar gyfer hyfforddiant rhan amser. Yn yr achos hwn, gall oriau hyfforddi gael eu cynyddu i uchafswm o 80%. Gallwch ddychwelyd i fod yn llawn amser ar unrhyw adeg cyhyd â bod slot hyfforddi llawn amser ar gael.

Fe’ch cynghorir i wneud cais yn gynnar gan ei bod yn gallu cymryd sawl mis i drefnu lleoliad LTFT. Rhagor o fanylion am y broses ymgeisio a'r meini prawf cymhwyso.

Mae galw cynyddol am hyfforddiant LTFT gyda nifer yr hyfforddeion sy’n ymgeisio’n cynyddu bob blwyddyn. Mae rhagor o fanylion am hyfforddiant LTFT ar gael drwy glicio ar y dolenni isod: