Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth gofal dwys

Three smiling doctors

Mae meddygaeth gofal dwys (ICM) yn arbenigedd dynamig a chyffrous, sy’n denu meddygon sy’n frwdfrydig dros ddarparu gofal i’r cleifion gwaelaf yn yr ysbyty.

Ymunir â hyfforddiant Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT) ICM ar lefel ST3 ar ôl cwblhau un o bedair rhaglen graidd ddynodedig: llwybr craidd gofal acíwt (ACCS), hyfforddiant anestheteg craidd (CAT), hyfforddiant meddygol craidd (CMT) neu drywydd mynediad diffiniedig i feddygaeth frys (DRE-EM).

Rhaid i hyfforddeion fod wedi cwblhau un o’r rhaglenni craidd hyn, gan gynnwys ei harholiad arbenigedd cysylltiedig: FRCA (Prif), MRCP (y DU), neu MCEM (Llawn).

Cysylltiadau allweddol

Dolenni defnyddiol