Neidio i'r prif gynnwy

Meddygaeth frys

Two young doctors smiling

Mae meddygaeth frys yn arbenigedd sy’n esblygu’n gyflym ac sy’n denu unigolion sy’n ffynnu ar heriau ac amrywiaeth. Fel gyrfa, mae’n cynnig cyfleoedd i ddatblygu diddordebau mewn is-arbenigedd mewn meysydd megis meddygaeth frys bediatrig, gofal critigol a gofal cyn mynd i’r ysbyty. 

Mae hyfforddeion yn ymuno â’r arbenigedd drwy raglen y Llwybr Craidd Gofal Acíwt (ACCS), neu os oes ganddynt brofiad cyfatebol.  Yng Nghymru, lleolir meddygon brys mewn ysbytai trefol prysur neu mewn unedau sy’n agos i ardaloedd arfordirol neu fynyddig lle maent yn delio ag amrywiaeth mawr o sefyllfaoedd heriol. Mae meddygon yn gweld bod y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn llawer mwy hyblyg na’r disgwyl a bod ehangder yr heriau clinigol yn eithriadol. 

Yr Ysgol Meddygaeth Frys sy’n gyfrifol am gyflawni ACCS, hyfforddiant meddygaeth frys a meddygaeth frys cyn mynd i’r ysbyty yng Nghymru. Yn ogystal, yr ysgol hon sy’n gyfrifol am holl hyfforddeion ACCS gan gynnwys ACCS meddygaeth frys (EM), ACCS anesthesia (AN) ac ACCS meddygaeth acíwt (AM). 

Mrs Liz Babbage yw’r Rheolwr Arbenigeddau. 

Cyfarwyddwyr Rhaglenni Hyfforddiant (TPDs) 

Y TPDs sy’n gyfrifol am y cylchdroadau ym mhob rhanbarth, am ddyrannu hyfforddeion i ysbytai, am drefnu a chynnal ARCPs, cynllunio ar gyfer niferoedd yr hyfforddeion ac maent yn cadw mewn cysylltiad clos â Thiwtoriaid Colegau i sicrhau bod y cwricwlwm a’r hyfforddiant yn cael eu cyflwyno’n briodol. Y TPD ar gyfer Meddygaeth Frys yw Dr Jane Gwilliam, a’r TPD ar gyfer ACCS yw Dr Ella Harrison Hansley. 

I gael rhagor o wybodaeth a manylion am EM yng Nghymru, am ein harolwg hyfforddiant eithriadol gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) ac am ein rhaglen addysgu, ewch i wefan Ysgol Meddygaeth Frys Cymru Gyfan a darllen gwybodaeth am yr EMTa 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni i drefnu ymweliad neu am sgwrs anffurfiol.