Neidio i'r prif gynnwy

Wroleg

Mae gan feddygaeth yng Nghymru draddodiad hir o hyfforddiant Wrolegol a chaiff hynny ei adlewyrchu yn y cyfleoedd hyfforddiant presennol sydd ar gael a’r cyfraddau pasio ardderchog yn yr arholiad FRCS (Wrol).

Caiff hyfforddiant yn ne Cymru ei weinyddu drwy Ddeoniaeth Cymru ac mae canolfannau wedi’u lleoli ar hyd coridor yr M4. Caiff hyfforddiant yng Ngogledd Cymru ei weinyddu drwy Ddeoniaeth Mersi.

Cysylltiadau

Dolenni defnyddiol

Gwybodaeth

Gwybodaeth bellach am Hyfforddiant Wroleg yng Nghymru

Unedau hyfforddiant Nifer yr hyfforddeion (ST3-ST7)
UHW, Caerdydd 4
Ysbyty Treforys, Abertawe 3
Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd 2
Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Llantrisant 1
Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr 1

Mae pob uned yn darparu hyfforddiant wroleg craidd gyda hyfforddiant is-arbenigedd yn cael ei gyflwyno mewn canolfannau dethol. Mae gan y rhanbarth bortffolio cadarn mewn Oncoleg, Llawfeddygaeth Laparosgopig, Endwroleg, wroleg menywod/adluniol ac wroleg pediatrig. Ceir cyfarfodydd tîm aml-ddisgyblaeth da ar gyfer cleifion canser a chyd-glinigau oncoleg.

Mae gan Gaerdydd ac Abertawe raglenni ymchwil academaidd a chlinigol cadarn. Mae swyddi ymchwil ar gael yn y ddwy uned ac mae hynny’n caniatáu i hyfforddeion wneud cyfnod o ymchwil ffurfiol sy’n arwain at radd uwch. Mae gan y rhanbarth gysylltiadau cryf ag unedau dramor yn Awstralia ac America a chaiff hyfforddeion uwch eu hannog i fanteisio ar y cyfle hwn.

Mae’r rhanbarth yn darparu hyfforddiant labordy sych laparosgopig gydag un o’r cyrsiau labordy sych a achredir gan Adran Endwroleg BAUS bob blwyddyn.