Neidio i'r prif gynnwy

Anestheteg

Doctor taking the pulse

Ysgol Anestheteg Cymru sy’n gyfrifol am drefnu a chyflwyno hyfforddiant craidd ac arbenigol mewn anesthesia yng Nghymru, yn unol â chwricwla hyfforddiant y Coleg Anesthesia Brenhinol a gymeradwyir gan y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a’r safonau a bennir gan Ddeon Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig yng Nghymru.  

Ysgol Anestheteg Cymru sy’n gyfrifol am oruchwylio sut caiff yr hyfforddiant ei gyflwyno. 

Os cwblheir yr hyfforddiant craidd (CT1 a 2 flynedd) yn llwyddiannus caiff y dystysgrif hyfforddiant lefel sylfaenol ei dyfarnu, tra bod cwblhau’r rhaglen hyfforddiant arbenigol o’r dechrau i’r diwedd pum mlynedd (ST3 – 7 mlynedd) yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT). 

Mae’r hyfforddiant craidd yn canolbwyntio ar y wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol i ddarparu anesthesia i gleifion ffit, iach, gyda lleoliad tri mis mewn meddygaeth gofal dwys. 

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnig fel peilot estyniad blwyddyn awtomatig a gymeradwywyd gan y GMC i bob hyfforddai a benodir i raglen hyfforddiant craidd mewn anesthesia. Yn ystod yr estyniad blwyddyn hwn, ceir cyfle i dreulio lleoliad chwe mis mewn arbenigedd ategol, er enghraifft, meddygaeth gyffredinol, meddygaeth frys neu feddygaeth gofal dwys, a chyfnerthu eich gwybodaeth a’ch sgiliau ym maes anestheteg cyn symud ymlaen i’r blynyddoedd hyfforddiant arbenigol. 

Yn ystod yr hyfforddiant arbenigol rhoddir pwyslais ar hyfforddiant is-arbenigedd sylfaen eang, a cheir digonedd o gyfleoedd i ddilyn hyfforddiant uwch mewn nifer o feysydd is-arbenigedd a gaiff eu teilwra i gyd-fynd â’r yrfa benodol y mae gan yr hyfforddai ddiddordeb ynddi. Darperir dewis eang o gyfleoedd hyfforddiant anestheteg yn ysbytai Ysgol Cymru ac mae wedi cael llwyddiant cyson yn darparu cyfleoedd ardderchog i hyfforddi mewn ymchwil yn yr ysbytai addysgu mawr. Anogir hyfforddeion i ennill profiad dramor neu mewn canolfannau arbenigol eraill yn y Deyrnas Unedig, ac os yn berthnasol, mae cyfleoedd ar gael ar gyfer hyfforddiant llai nag amser llawn. 

I gael yr holl newyddion diweddaraf, gweler Ysgol Anestheteg Cymru neu dilynwch ni ar twitter @welshanaesthes