Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Craidd Llawfeddygaeth Ddeintyddol Cyffredinol (GDS CT)

Mae'r ceisiadau am Hyfforddiant Craidd Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol wedi cau.

Mae'r swyddi hyn yn addas ar gyfer hyfforddeion sy'n dymuno gwella eu sgiliau o fewn Ymarfer Deintyddol Cyffredinol, wrth elwa ar ddiwrnodau astudio hyfforddiant craidd wedi'u trefnu. Mae gan y swyddi hyn gymeradwyaeth hyfforddiant Deon Deintyddol Ôl-raddedig Cymru a byddant yn dilyn y cwricwlwm swyddogol ar gyfer DCT1 gyda phresenoldeb ar ddiwrnodau astudio gorfodol DCT1.

Mae'r swyddi hyn yn cynnig cyfle i ddeintyddion sydd â chymwysterau diweddar ac sydd wedi cwblhau Hyfforddiant Sefydliad Deintyddol yn foddhaol i ennill profiad pellach yn y Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol yng Nghymru wrth gefnogi eu datblygiad ôl-raddedig gyda dydd rhyddhau ar gyfer astudio.

Manylir ar y cymwysterau a'r gofynion cofrestru proffesiynol ynghyd â meini prawf cymhwysedd eraill ym manyleb person GDS CT sydd ynghlwm.