Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant QIST

Man presenting to people

Mae’r rhaglen hyfforddiant Gwella Ansawdd ar hyn o bryd yn cynnwys y canlynol:

Hyfforddiant Gwella Ansawdd Efydd

Modiwl hyfforddi ar-lein rhad ac am ddim s’yn cymryd 1 awr i’w gwblhau.  Mae'r modiwl hwn yn caniatáu i unigolion gael dealltwriaeth sylfaenol o fethodoleg a thechnegau Gwella Ansawdd. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud y modiwl hwn, gallwch gael mynediad ar wefan yr Academi Gwelliant a thrwy eich Cofnod Staff Electronig (ESR)

Hanfodion Gwella (arfer bod yn gyflwyniad i Gwella Ansawdd

Sesiwn hanner diwrnod rhad ac am ddim sy'n caniatáu i unigolion gael cipolwg ar rai o'r dulliau Gwella Ansawdd sydd ar gael ac yn annog cynrychiolwyr i ymgymryd â Gwella Ansawdd. Sesiwn ragarweiniol yw hon sydd wedi'i chynllunio ar gyfer hyfforddwyr a hyfforddeion sy'n newydd i Wella Ansawdd. Mae'r sesiynau hyn yn cael eu hwyluso gan un o Diwtoriaid Cyfadran HSGA.

Gwelliant mewn Ymarfer (arfer bod yn Sgiliau Gwella Ansawdd lefel arian)

Gweithdy hyfforddiant Gwella Ansawdd dros 2 ddiwrnod sy'n canolbwyntio ar brosiectau sy'n cynnwys:

  • Sesiynau rhyngweithiol ar fethodoleg Gwella Ansawdd
  • Cefnogaeth i brosiectau unigol
  • Mynediad at hyfforddiant, adnoddau a chymorth addysgol ynglŷn â Gwella Ansawdd
  • Canllawiau ymarferol i ddatblygu prosiectau Gwella Ansawdd

Caiff cynrychiolwyr eu hannog i gwblhau eu prosiect Gwella Ansawdd eu hunain fel rhan o’r gweithdy. Caiff y gweithdai hyn eu hwyluso gan aelod o’r gyfadran Gwella Ansawdd.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth prosiect i hyfforddeion sy'n ymgymryd â phrosiectau, ar ffurf clinigau Gwella Ansawdd. Bydd cefnogaeth barhaus y prosiect yn cael ei darparu gan un o diwtoriaid HSGA.

Mae cynnwys y rhaglen HSGA wedi'i fapio ochr yn ochr â gofynion unigol y cwricwlwm hyfforddi perthnasol, i gefnogi dilyniant llwyddiannus drwy'r camau hyfforddi. Yn sgil COVID-19, mae'r holl weithdai'n cael eu cyflwyno’n rhithiol am y tro.

Am ymholiadau ynglŷn â rhaglen hyfforddi HSGA, gan gynnwys hysbysrwydd am ddyddiadau gweithdai sydd ar gael, cysylltwch â thîm HSGA -  heiw.qist@wales.nhs.uk.