Neidio i'r prif gynnwy

QIST

Finger pointing a brain scan
Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ymrwymo i ddarparu Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws Cymru.

yn gweithio mewn partneriaeth â Gwella Cymru i ddatblygu a chyflwyno rhaglen hyfforddi Gwella Ansawdd unigryw i Gymru.

Mae'r rhaglen QIST yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel yn egwyddorion Gwella Ansawdd ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae'n cefnogi amrywiaeth o gyfleoedd ac adnoddau hyfforddi Gwella Ansawdd e-ddysgu, rhithwir ac wyneb yn wyneb.

Mae methodoleg Gwella Ansawdd yn rhoi i weithwyr gofal iechyd proffesiynol y wybodaeth a'r sgiliau y gellir eu defnyddio i weithredu newidiadau amser go iawn, i wella gwasanaethau iechyd a'r amgylchedd dysgu.

Mae cynnwys y rhaglen QIST wedi'i fapio yn erbyn gofynion unigol y cwricwla hyfforddi perthnasol, i gefnogi dilyniant llwyddiannus drwy'r camau hyfforddi.

Cwestiynau Cyffredin

Pa hyfforddiant Gwella Ansawdd sydd ar gael i hyfforddwyr neu oruchwylwyr addysgol yng Nghymru?

 Mae gweithdai Hanfodion Gwella QIST ar gyfer Goruchwylwyr/Hyfforddwyr Addysgol yn cynnwys canllawiau penodol arbenigol ar gyfer cefnogi a mentora unigolion sydd â gweithgareddau Gwella Ansawdd. Gall hyfforddwyr hefyd fynychu'r gweithdy Gwella mewn Ymarfer dau ddiwrnod.

Oes rhaid i mi fynychu dau ddiwrnod y gweithdy Gwella mewn Ymarfer?

Oes, er mwyn cwblhau'r rhaglen gweithdy Gwella Mewn Ymarfer, rhaid i gynrychiolwyr fynychu diwrnod 1 a diwrnod 2 yr un gweithdy.

A yw'n bosibl cael achrediad ar gyfer cwblhau Gwella mewn Ymarfer?

Ydi Bydd unigolion yn derbyn tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau'r rhaglen weithdai. Er mwyn ennill achrediad ar lefel Gwella Mewn Ymarfer, bydd angen i unigolion gwblhau prosiect Gwella Ansawdd fel rhan o'r rhaglen. Gellir cyflwyno'r prosiect wedi'i gwblhau i'r Tîm QIST i'w asesu. Os yw eich prosiect yn bodloni'r meini prawf asesu, byddwch yn cael achrediad Gwella mewn Ymarfer.

A oes cymorth Gwella Ansawdd parhaus ar gael ar ôl mynychu gweithdai?

 Oes Yn ogystal â'r deunyddiau sydd i'w gweld yn ein llyfrgell adnoddau, rydym hefyd yn cynnig cymorth prosiect Gwella Ansawdd un-i-un gydag un o Diwtoriaid QIST fel rhan o'r rhaglen Gweithdai Hanfodion Gwella a Gwella Mewn Ymarfer. Gellir trefnu hyn drwy gysylltu â'r Tîm QIST ar y cyfeiriad e-bost uchod

Adborth a Thystiolaeth

"yn ei argymell yn fawr. Cyflwynwyd cynnwys mewn fformat diddorol ac roedd yn hawdd gweld sut y gallai ymwneud ag enghreifftiau yn fy maes gwaith fy hun"

"Dyma'r hyfforddiant gorau i mi fod arno ers amser maith"

"Wedi'i strwythuro'n dda, yn rhyngweithiol, gydag arweinwyr cyrsiau hawdd mynd atynt a chyfeillgar. Mae wedi fy helpu i gynllunio fy mhrosiect mewn ffordd fwy effeithiol a strwythuredig"

"Wedi'i rannu'n ddarnau y gellir eu rheoli a chynnwys diddorol. Tiwtoriaid a fuddsoddwyd ynddynt yn glir. Yn galonogol i’w weld!"

"Roedd yn drosolwg cryno da o'r prosesau sydd eu hangen i gyflawni prosiect Gwella Ansawdd da"