Neidio i'r prif gynnwy

QIST

Finger pointing a brain scan

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi ymrwymo i ddarparu Hyfforddiant Sgiliau Gwella Ansawdd i weithwyr gofal iechyd proffesiynol ar draws Cymru.

Mae’r tîm HSGA yn gweithio mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru i ddatblygu a darparu rhaglen hyfforddi gwella ansawdd unigryw. Mae rhaglen HSGA AaGIC yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel mewn egwyddorion gwella ansawdd i weithwyr gofal iechyd proffesiynol (hyfforddeion a hyfforddwyr yn bennaf). Ar hyn o bryd rydym yn darparu amrywiaeth o hyfforddiant i'r arbenigeddau meddygol canlynol:

 • Meddygaeth Gofal Dwys
 • Anaestheteg
 • Seiciatreg
 • Ymarfer Cyffredinol
 • Obstetreg a Gynaecoleg
 • Meddygaeth Frys
 • Pediatreg
 • Patholeg

Yn ogystal â:

 • Deintyddiaeth
 • Fferylliaeth
 • Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF)

Y tîm 

Mae’r Tîm HSGA yn cynnwys chwe thiwtor sy'n cyflwyno’r rhaglen hyfforddiant Gwella Ansawdd, Rheolwr HSGA a Swyddog HSGA. Dr Anton Saayman, Cyfarwyddwr Addysg a Gwella sy’n arwain yr adran HSGA.