Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddedigion fferyllwyr cyn-gofrestru Cymru yn dod i'r brig am yr ail waith y flwyddyn hon

Mae hyfforddeion fferyllwyr cyn-gofrestru yng Nghymru wedi dod i'r brig ledled y DU yn asesiad cofrestru diweddaraf y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (GPhC).

Rhaid i bob hyfforddai basio'r asesiad cofrestru Cyngor Fferyllol Cyffredinol er mwyn caniatáu iddynt gofrestru fel fferyllwyr yn ogystal â chwblhau eu blwyddyn hyfforddi sylfaen (a elwid gynt yn gyn-gofrestru). Ym mis Gorffennaf 2021, pasiodd 88.3% o ymgeiswyr o Gymru o gymharu ag 86.7% yn yr Alban ac 80.8% yn Lloegr.

Mae Deoniaeth Fferylliaeth AaGIC yn cefnogi addysg a hyfforddiant sylfaen ac ôl-gofrestru ar gyfer y gweithlu fferyllol cyfan yng Nghymru.

Dywedodd Margaret Allan, Deon Fferylliaeth Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) “Rwy’n hynod falch bod hyfforddedigion cyn-gofrestru Cymru wedi cael llwyddiant mawr eto yn asesiad cofrestru'r Cyngor Fferyllol Cyffredinol Gorffennaf 2021. Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i'r rhaglen AaGIC gael y gyfradd basio asesiad cofrestru Cyngor Fferyllol Cyffredinol uchaf yn y DU.

“Mae hwn yn ardystiad go iawn o’r trawsnewidiad y mae Cymru wedi’i wneud i raglen amlsector, a reolir yn ganolog o ansawdd. Rwy’n falch iawn o ddweud y bydd pob swydd hyfforddi ar gyfer 2022 ar gyfer 2022, gan gefnogi gweledigaeth Cymru Iachach.

“Llongyfarchiadau i’r holl hyfforddedigion cyn-gofrestru ar eich llwyddiant yn ystod blwyddyn heriol iawn a diolch yn fawr iawn i waith caled ac ymroddiad tîm Sefydliad AaGIC”.

Gohiriwyd yr asesiad yn 2020 mewn ymateb i effaith pandemig Covid-19. Fe wnaethant ddychwelyd ar ffurf asesiad ar-lein ym mis Mawrth 2021.