Neidio i'r prif gynnwy

Adolygiad o'r Fframwaith Prentisiaeth Cymorth Perioperative.

Fel Partner Datblygu Llywodraeth Cymru ar gyfer Fframweithiau Prentisiaeth Iechyd, mae SAUl yn cynnal adolygiad o'r Fframwaith Prentisiaeth Cymorth Perioperative. Mae Grŵp Llywio wedi'i sefydlu i symud y gwaith hwn yn ei flaen gyda chynrychiolaeth cyflogwyr o bob rhan o GIG Cymru. Mae'r Fframwaith a adolygwyd bellach yn barod am gyfnod ymgynghori o 4 wythnos cyn cael ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Byddem yn falch iawn pe gallech gymryd ychydig funudau o'ch amser ac ateb rhai cwestiynauam gynnwys y fframwaith i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion gwasanaethau cymorth gofal iechyd. Yn ogystal â'r fframwaith drafft ar gyfer adolygu bydd dogfen gymhariaeth EDLS yn darparu gwybodaeth am wahanol ofynion lefel y Sgil Hanfodol Llythrennedd Digidol.