Neidio i'r prif gynnwy

Proffiliau swyddi

A cartoon of lots of people walking around healthcare stations

Gweler straeon uniongyrchol gan ein gweithlu am amrywiaeth y rolau ar draws y Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

Mae'r proffiliau hyn yn disgrifio'r gwahanol lwybrau i addysg a hyfforddiant sy'n arwain at ddod yn Weithiwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd a'r ystod o gyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa i'n gweithwyr cymorth, a'n cofrestreion.

Os hoffech ychwanegu eich swydd at y portffolio - cofrestrwch trwy yr Arolwg Proffil Swyddi Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.