Neidio i'r prif gynnwy

Cornel y Myfyrwyr

Colourful heads with speech bubbles above them

Ydych chi'n fyfyriwr y gweithlu proffesiynol perthynol i iechyd ac yn astudio yng Nghymru?
Yna hoffem glywed gennych!

Rhowch wybod i ni os ydych wedi bod yn rhan o unrhyw brosiectau neu arfer arloesol
HEIW.AlliedHealthProfessions@wales.nhs.uk

Edrychwch ar yr hyn y mae rhai myfyrwyr AHP eisoes wedi bod yn ei wneud:
Mae lleoliad arweinyddiaeth gofal iechyd newydd yn darparu arloesedd i fyfyrwyr  - AaGIC (gig.cymru)

 

Fforwm myfyrwyr

Ydych chi'n fyfyriwr Proffesiynol Perthynol i Iechyd sy'n astudio yng Nghymru?

Ydych chi eisiau rhannu gwybodaeth, trafod profiadau, rhwydweithio â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a llawer mwy?

Yna beth am ymuno â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru?