Neidio i'r prif gynnwy

Arweinyddiaeth

Sunset silhouetted people team building on top of a mountain

Gall Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd fod yn arweinwyr gwych ... Dyma ein cyfle i ddisgleirio!

Ewch i ein Porth Arweinyddiaeth Cymru, 'Gwella', sydd yn ddarparu mynediad at ystod eang o adnoddau arwain, rheoli a gwella ansawdd tosturiol.

Ar gyfer ein Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd sy'n gweithio mewn, neu'n anelu at weithio mewn, rolau arwain ar draws ymarfer clinigol, addysg, polisi/strategaeth ac ymchwil, mae gennym Rwydwaith Arweinyddiaeth Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd pwrpasol. Mae'r canolbwynt ar-lein hwn yn dwyn ynghyd adnoddau i gefnogi'ch datblygiad cynnar a pharhaus fel Arweinydd Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

E-bostiwch HEIW.Alliedhealthprofessions@wales.nhs.uk i fynegi eich diddordeb mewn ymuno â'r Rhwydwaith Arweinyddiaeth  Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd.

 

Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru AHP

Ym mis Medi 2021 croesawyd y Cymrodyr Arweinyddiaeth Glinigol AHP Cyntaf yng Nghymru (WCLTF) Laura Braithwaite a Ross Nowell. Dysgwch fwy amdanynt hwy a WCLTF eraill ledled Cymru.