Neidio i'r prif gynnwy

Unigedd ac unigrwydd

Mind

Mae'r adnodd hwn gan Mind yn egluro beth yw unigrwydd, gan gynnwys achosion unigrwydd a sut mae'n cysylltu â phroblemau iechyd meddwl.  Mae hefyd yn rhoi awgrymiadau ymarferol i helpu i reoli teimladau o unigrwydd, a lleoedd eraill y gallwch chi fynd am gefnogaeth.

Gadewch i ni siarad unigrwydd

Mae'r wefan Gadewch i ni siarad unigrwydd yn dwyn ynghyd sefydliadau, adnoddau a straeon ysbrydoledig sy'n unedig mewn nod a rennir, i gael mwy o bobl i siarad am unigrwydd.

Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae'r adnodd hwn yn cynnig cyngor i'r rhai sy'n profi unigrwydd ac yn darparu manylion y gwasanaethau cymorth sydd ar gael i chi.

Mae Un Meddwl yn Bwysig

Mae'r adnodd hwn yn darparu ystod o adnoddau i helpu unrhyw un sy'n profi anhawster iechyd meddwl o ganlyniad i unigedd neu unigrwydd.