Dogfennau allweddol

 

Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI/IMTP)

     (O ganlyniad i'r pandemig covid-19, bydd y ddogfen hon yn cael ei hadolygu)

 

Adroddiadau Blynyddol

 

 

Recriwtio Meddygon – Canllawiau Dangosol ynglŷn â
Newidiadau o 2021

 

 

 

Adrodd ar y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau yn AaGIC