Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant uwch seiciatreg plant a'r glasoed

Mae seiciatreg plant a’r glasoed yn un o is-arbenigeddau seiciatreg sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl plant a’r glasoed. Mae hyfforddeion ar y rhaglen yn cyfranogi mewn profiad clinigol ac addysgol strwythurol sy’n cynnwys hyfforddiant ymarferol mewn amrywiaeth o feysydd arbenigol, fel:

  • Niwro-ddatblygiad
  • Seicosis ymyrraeth gynnar
  • Argyfwng
  • Anhwylderau bwyta
  • Fforensig
  • Cam-drin sylweddau
  • Anabledd dysgu
  • Timau dwys cymunedol

Mae pob hyfforddai ar y rhaglen yn treulio o leiaf 6 mis mewn uned cleifion mewnol.

Caiff hyfforddeion y cyfle i gael profiad o therapi seicolegol fel therapi gwybyddol ymddygiadol, therapi ymddygiad dialectig, therapïau teulu ac ati.

Mae gan y rhaglen gysylltiad agos â’r adran Seiciatreg Plant a’r Glasoed yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, sy’n cael ei harwain gan yr Athro Anita Thapar. O ganlyniad mae hyfforddeion yn elwa ar amgylchedd ymchwil cryf a chyfleoedd niferus i addysgu myfyrwyr meddygaeth.

Mae gennym hanes hir o hyfforddiant llwyddiannus mewn Seiciatreg Plant a’r Glasoed ac mae hyfforddeion yn elwa ar amgylchedd colegol cryf a chyfeillgar.

Dyrennir Goruchwyliwr Addysgol i bob hyfforddai (sydd wedi’u hachredu â Deoniaeth Cymru) a fydd yn goruchwylio 3 blynedd lawn yr hyfforddiant. Hefyd, bydd hyfforddeion yn cael Goruchwyliwr Clinigol ar gyfer pob un o’r lleoliadau.

Mae rhaglen addysgu academaidd sy’n rhedeg am 23 diwrnod y flwyddyn.

Cysylltiadau:

  • Dr Sheriffa Dalrymple yw Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi ar gyfer y Rhaglen Hyfforddi Seiciatreg Plant a’r Glasoed. Mae croeso i ddarpar ymgeiswyr i gysylltu â hi drwy e-bost gydag unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’r rhaglen.