Neidio i'r prif gynnwy

Bwrsariaeth y GIG

Meddyg yn dal bwrdd du gyda'r gair bwrsariaeth

Diolch am ymweld â Thudalen Bwrsariaeth AaGIC. Rydym wedi bod yn diweddaru ein gwybodaeth a bydd y dudalen we bwrpasol hon yn cadw'r holl wybodaeth berthnasol am gynllun bwrsariaeth GIG Cymru.

Mae'r holl ddogfennau pwysig a'r dolenni perthnasol i'w gweld yma. Mae graddedigion ar y cynllun bwrsariaeth yn ddarostyngedig i'r telerau ac amodau. Gellir eu cyrchu yma er gwybodaeth ac maent yn aros yr un fath.

Tra byddwch chi ar y cynllun bwrsariaeth, efallai y byddwch chi'n dod ar draws problemau neu faterion sydd angen ein cefnogaeth neu eglurhad. Nod ein Cwestiynau Cyffredin yw i ateb y rhan fwyaf o'r ymholiadau cyffredinol.

Os oes gennych newid mewn amgylchiadau neu ymholiadau yn ymwneud â Bwrsariaeth GIG Cymru, rhaid i chi lenwi Ffurflen Adolygu.

Yn dilyn ymlaen o'r Adolygiad o'ch Amgylchiadau, mae yna hefyd Broses Apêl ac mae'r Polisi Apeliadau a Ffurflen Gais Apêl pe bai angen, i'w gweld yma.

I'n helpu i'ch cefnogi tra byddwch ar y cynllun bwrsariaeth, mae AaGIC wedi creu cyfeiriad e-bost pwrpasol y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob ymholiad a derbyn gwybodaeth. Cysylltwch â HEIW.bursary@wales.nhs.uk

Mae pob myfyriwr sy'n gwneud cais am leoedd wedi'u comisiynu yn gymwys i gael cyllid.

Cefnogir rhaglenni amser llawn / rhan amser gan Gynllun Bwrsariaeth y GIG.  Gellir gweld y manylion llawn ar dudalennau gwe Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru.

Bydd rhai myfyrwyr sy'n cael eu cefnogi i gael mynediad i addysg fel rhan o'u cyflogaeth hefyd yn cael eu hariannu. Bydd hyn yn cael ei reoli gan AaGIC trwy eu cyflogwr.