Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Diweddariad: 20 Rhagfyr 2019

Diolch ichi i gyd eto am eich cefnogaeth a'ch cyfraniadau i'r strategaeth gweithlu gyntaf ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Cafodd y strategaeth ddrafft ei hadolygu a'i chymeradwyo gyda mân newidiadau gan ein priod fyrddau a chyflwynwyd y fersiwn derfynol i Lywodraeth Cymru.

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r strategaeth yma ac o'r llythyr eglurhaol i Lywodraeth Cymru yma.

Rydym nawr yn aros i glywed gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â'r camau nesaf, gan gynnwys sut y bydd y strategaeth derfynol yn cael ei chyhoeddi a'i gweithredu.

Nadolig Llawen

Alex Howells                     Sue Evans
Prif Weithredydd                Prif Weithredwr
Addysg a Gwella                Gofal Cymdeithasol Cymru
Iechyd Cymru                                                                                   

 

Mae'r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyntaf erioed yn cael ei datblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chefnogaeth y sefydliad gofal cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Yn dilyn argymhellion o Gymru iachach, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru ac AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu lefel uchel hirdymor mewn partneriaeth â ' r GIG a Llywodraeth Leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol yn ogystal fel rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru:

"Er mwyn cynhyrchu strategaeth sydd yn wirioneddol ddiwallu anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, mae arnom angen barn cyd-Aelodau a sefydliadau o bob rhan o ' r wlad, yn ogystal â phobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal. 

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr HEIW:

"Mae strategaeth y gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol a blaengar yn y ffordd rydym yn datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn rhoi lles y staff a phrofiad y staff wrth graidd ein cynigion."