Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Social-Care-and-HEIW-logos
Diolch i bawb a gymerodd yr amser i ymateb i’r ddogfen ymgynghori ar ddatblygiad strategaeth y gweithlu ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Cawsom nifer fawr o ymatebion cadarnhaol i’r ymgynghoriad sydd wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth ac awgrymiadau i ni cynnwys yn y strategaeth. Ar hyn o bryd mae’r adborth yn cael ei ddadansoddi a bydd yn llywio’r broses o greu’r strategaeth y byddwn yn ysgrifennu dros y ddau fis nesaf gyda’r bwriad o lansio’r strategaeth yn gynnar yn 2020.

Roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad hefyd cynnwys nifer o enghreifftiau o arfer da a fydd yn cefnogi datblygiad y cynlluniau gweithredu manwl a fydd yn sail i’r strategaeth. Er mwyn wneud hyn, hoffem rannu eich ymateb â grwpiau eraill wrth i ni symud y gwaith hwn ymlaen. Os nad ydych am i’ch ymateb cael ei rannu, e-bostiwch laura.martin-simpson@wales.nhs.uk. Ar gyfer polisi preifatrwydd AaGIC cliciwch yma ac ar gyfer hysbysiad preifatrwydd Gofal Cymdeithasol Cymru dilynwch y linc yma sydd yn esbonio sut yr ydym yn diogelu data personol.

 

Mae'r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyntaf erioed yn cael ei datblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chefnogaeth y sefydliad gofal cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Yn dilyn argymhellion o Gymru iachach, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru ac AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu lefel uchel hirdymor mewn partneriaeth â ' r GIG a Llywodraeth Leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol yn ogystal fel rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Dywedodd Sue Evans, Prif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru:

"Er mwyn cynhyrchu strategaeth sydd yn wirioneddol ddiwallu anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, mae arnom angen barn cyd-Aelodau a sefydliadau o bob rhan o ' r wlad, yn ogystal â phobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal. 

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr HEIW:

"Mae strategaeth y gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol a blaengar yn y ffordd rydym yn datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn rhoi lles y staff a phrofiad y staff wrth graidd ein cynigion."