Neidio i'r prif gynnwy

Absenoldeb astudio

Gall meddygon dan hyfforddiant wneud cais am absenoldeb astudio wedi'i ariannu. Mae polisïau wedi'u cynllunio i sicrhau bod mynediad at absenoldeb astudio yn deg, yn gyfartal ac yn gyson i bob meddyg dan hyfforddiant yng Nghymru.

 

Hawlio absenoldeb astudio

Er mwyn hawlio treuliau absenoldeb astudio, mae angen i chi gyflwyno hawliadau trwy'r cyfrif E-Dreuliau. Gan fod hyfforddeion yn cael eu cyflogi gan y Cyflogwr Arweiniol Sengl yng Nghymru, mae canllawiau pellach ar y broses hon a chymorth gyda hyn ar gael ar wefan PCGC.

 

Cymeradwyo absenoldeb astudio

Ar gyfer hyfforddeion gofal sylfaenol ac eilaidd (neu arbenigedd), caiff absenoldeb astudio ei gymeradwyo gan adran addysg feddygol eich bwrdd iechyd lleol. Gallwch ddod o hyd i restr o gysylltiadau mewn canolfannau addysg.

Ar gyfer meddygon teulu dan hyfforddiant mewn swyddi practis, mae absenoldeb astudio yn cael ei gymeradwyo gennym ni.

 

Polisïau absenoldeb astudio

Dewiswch y polisi absenoldeb astudio isod sy'n berthnasol i'ch cam presennol o hyfforddiant.