Neidio i'r prif gynnwy

Gwyddor Gofal Iechyd Cymru

Croeso i dudalennau'r wefan ar gyfer popeth yn ymwneud â gwyddor gofal iechyd yng Nghymru.

Edrychwn ymlaen at rannu diweddariadau ar y rhaglen, gan gynnwys sut y gallwch helpu i lunio dyfodol gwyddor gofal iechyd yng Nghymru.

Mae ein gweithlu gwyddor gofal iechyd talentog yn allweddol i drawsnewid GIG Cymru ac maent yn ganolog i ddarparu gofal o ansawdd uchel.

Gyda'n gilydd byddwn yn datgloi potensial gwyddoniaeth gofal iechyd – "Cyflawni Yfory, Heddiw”.

Cyflwyniad

Ar 23 Mawrth 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth GIG Cymru, Fframwaith Gwyddoniaeth Gofal Iechyd yn GIG Cymru – Edrych Ymlaen. Wedi'i gymeradwyo gan y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, mae'n disgrifio nifer o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio i arwain gwyddor gofal iechyd yn GIG Cymru i'r dyfodol a chofleidio'r cyfleoedd yn 'Cymru Iachach', ein cynllun hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r fframwaith hefyd yn nodi ein gweledigaeth a'n cyfeiriad ar gyfer y gweithlu gwyddor gofal iechyd yng Nghymru; dewis gyrfa gwerth chweil, gan weithio ar gyrion gwyddoniaeth i wella gofal cleifion ar draws ystod o ddisgyblaethau a llwybrau clinigol.

Cwrdd â thîm y rhaglenMaria Edwards

Sarah Bant
Pennaeth Trawsnewid Gwyddor Gofal Iechyd
Maria Edwards,
Rheolwr Rhaglen

Samantha Cook

Samantha Cook,
Uwch Swyddog Cymorth y Prosiect

 

Fforwm Myfyrwyr

Ydych chi'n fyfyriwr gwyddor gofal iechyd sy'n astudio yng Nghymru? Ydych chi am rannu gwybodaeth, trafod profiadau, rhwydweithio gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a llawer mwy na hyn? Felly beth am ymuno â Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru?

Arweinyddiaeth

Gall gwyddonwyr gofal iechyd fod yn arweinwyr gwych.... Gafaelwch yn eich cyfle, byddwch yn wych! Edrychwch ar ein Porth Arweinyddiaeth Cymru, 'Gwella', sy'n ddarparu mynediad i ystod eang o adnoddau arwain a rheoli tosturiol.