Neidio i'r prif gynnwy

Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol

Cafodd y dull o gynllunio'r gweithlu mewn gofal sylfaenol ei ddatblygu fel cynllun peilot, mewn partneriaeth â dau Glwstwr Meddygon Teulu a Sgiliau Iechyd er mwyn darparu methodoleg symlach i bractisau a chlystyrau ei defnyddio i greu eu cynlluniau ar gyfer y gweithlu ac i gefnogi gofynion Cynlluniau Tymor Canolig Integredig y Clwstwr.  Mae lansio system adrodd gweithlu Cenedlaethol Cymru bellach yn galluogi clystyrau ac practisau i gael gafael ar wybodaeth am ffurf eu gweithlu presennol.

Bydd gwaith cynllunio gweithlu effeithiol yn galluogi clystyrau i greu gweithlu cynaliadwy ar draws eu practisau, paratoi ar gyfer newidiadau yn y dyfodol, nodi a chynllunio ar gyfer unrhyw fylchau yn y gweithlu, rheoli unrhyw risgiau ac archwilio cyfleoedd gweithlu newydd ac arloesol tra'n ystyried eu hanghenion iechyd unigol a'r boblogaeth leol.  Mae'n ein galluogi i gynllunio atebion ar gyfer gweithlu amlddisgyblaeth, amlbroffesiynol a/neu drawsffiniol a dulliau ar y cyd o ymdrin â newidiadau i'r gweithlu. 

Mae'r dull yn seiliedig ar fethodoleg y Chwe Cham ond mae'n rhannu'r broses yn set o bedwar cwestiwn:

  • Sut mae dechrau arni?
  • Ble rydyn ni arni nawr?
  • Ble rydyn ni am fod?
  • Sut ydyn ni'n mynd i gyrraedd yno?

Datblygwyd nifer o adnoddau i gefnogi cynllunio'r gweithlu ar lefel clwstwr;

  • Cynllunio'r Gweithlu mewn Gofal Sylfaenol: Canllawiau ac Adnoddau
  • Templed Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol
  • Nodiadau Canllaw Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol
  • Adnodd Dadansoddi Data'r Gweithlu Gofal Sylfaenol

Er mwyn rhoi cyflwyniad a throsolwg o'r dull newydd o gynllunio'r gweithlu mewn gofal sylfaenol, mae cyflwyniad byr wedi'i ddatblygu, y gellir ei weld drwy'r ddolen hon.

Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol

Dolenni defnyddiol