Neidio i'r prif gynnwy

Cynllunio Gweithlu'r Clwstwr Gofal Sylfaenol

Cafodd y dull o gynllunio'r gweithlu mewn gofal sylfaenol ei ddatblygu fel cynllun peilot, mewn partneriaeth â dau Glwstwr Meddygon Teulu a Sgiliau Iechyd er mwyn darparu methodoleg symlach i bractisau a chlystyrau ei defnyddio i greu eu cynlluniau ar gyfer y gweithlu ac i gefnogi gofynion Cynlluniau Tymor Canolig Integredig y Clwstwr.  Mae lansio system adrodd gweithlu Cenedlaethol Cymru bellach yn galluogi clystyrau ac practisau i gael gafael ar wybodaeth am ffurf eu gweithlu presennol.

Mae'r dull yn seiliedig ar fethodoleg y Chwe Cham ond mae'n rhannu'r broses yn set o bedwar cwestiwn:

  • Sut mae dechrau arni?
  • Ble rydyn ni arni nawr?
  • Ble rydyn ni am fod?
  • Sut ydyn ni'n mynd i gyrraedd yno?

Datblygwyd nifer o adnoddau i gefnogi cynllunio'r gweithlu ar lefel clwstwr;

Mae'r dolenni isod yn darparu ystod o ddarllen ac adnoddau i'ch cefnogi trwy bob cam o'r broses

Sesiynau hyfforddi wedi'u recordio ymlaen llaw i gefnogi Ymagwedd Gofal Sylfaenol GIG Cymru at Gynllunio'r Gweithlu

Sesiynau hyfforddi hygyrch wedi'u recordio ymlaen llaw i gefnogi Dull Gofal Sylfaenol GIG Cymru tuag at Gynllunio'r Gweithlu

Dolenni Defnyddiol Eraill: -

Offeryn meincnodi yw Hunanasesiad Gallu Cynllunio'r Gweithlu sy'n cefnogi unigolion / timau i fesur galluoedd a nodi'r hyn y gellir ei wneud i ddatblygu sgiliau.