Neidio i'r prif gynnwy

Sut i gymryd rhan

Rydym wedi dod i ddiwedd ein cyfnod ymgysylltu a oedd yn rhedeg o fis Mawrth 2023 i fis Gorffennaf 2023. Roedd Cynhadledd Genedlaethol y Gweithlu Gofal Sylfaenol yn grynhoad o hyn ac fe’i cynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2023. Ceir rhagor o fanylion yn dilyn ein Cynhadledd Gweithlu yma yn fuan.

Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich amser, ymdrech a chyfraniadau gwerthfawr yr ydych wedi'u gwneud drwy gydol y cyfnod ymgysylltu. Rydym nawr yn gweithio drwy'r adborth a bydd diweddariad yn cael ei gyhoeddi yma cyn bo hir.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gyfraniadau ychwanegol mae croeso i chi gysylltu â ni ar
heiw.primarycarewfp@wales.nhs.uk.

 


Digwyddiadau blaenorol:

Gweminar cynnydd mewn gofal iechyd, 24 Ebrill 2023 - Crynodeb o'r digwyddiad a gynhaliwyd ar 24ain o Ebrill
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (BIPCAF), 12 Mai 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (BIPCTM), 24 Mai 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB), 25 Mai 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHD) - 1 Mehefin 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) - 5 Mehefin 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP) - 8 Mehefin 2023
Digwyddiad bwrdd iechyd mewn person: Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (BIPBA) - 14 Mehefin 2023
Digwyddiad rhithwir 11 wythnos ar-lein yn cynnwys polau piniwn, penaethiaid siarad a sesiynau galw heibio pwrpasol
Gweithdy addysg a hyfforddiant - 3 Gorffennaf 2023
Cynhadledd Genedlaethol Gweithlu Gofal Sylfaenol yn Bersonol - 18 Gorffennaf 2023. 

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.


Gwiriwch ar y dudalen hon yn rheolaidd am ddigwyddiadau newydd.

Bydd rhagor o wybodaeth a diweddariadau ar gynnydd y cynllun hwn ar gael yma yn fuan. Gallwch gysylltu â ni drwy ein cyfeiriad e-bost pwrpasol heiw.primarycarewfp@wales.nhs.uk.