Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Adferiad Covid-19 Hir

Arwydd post Covid 19

Adnoddau i Gefnogi Pobl â'u Hunanreolaeth:

Dewch o hyd i ddolen i adnodd gwybodaeth y gellir ei argraffu i gefnogi Adferiad COVID-19 hir:

Dyluniwyd yr adnoddau hyn i'w hargraffu gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol i'w defnyddio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys practisau meddygon teulu, clinigau cymunedol, fferyllfeydd ac ardaloedd aros ysbytai. Nid yw'r adnoddau hyn wedi'u cynllunio i'w defnyddio mewn lleoliadau cyhoeddus fel llyfrgelloedd cymunedol, archfarchnadoedd ac ati, lle nad oes cyngor proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ar gael yn rhwydd.

Dewch o hyd i ddolen i adnodd gwybodaeth ddigidol y gellir ei rannu â phobl i'w helpu i ddeall:

  • mwy am Syndrom COVID-19 Hir a
  • mae'r hyn y gall pobl ei wneud yn helpu i gefnogi eu hadferiad eu hunain

Dolen i'r adnodd digidol i ddilyn.

Dolenni i Apiau ac Adnoddau Ffordd o Fyw:

Dewch o hyd i ddolenni i ystod o Apps symudol y gellir eu lawrlwytho naill ai o'r Apple Store neu Google Play.

Siop Apiau Google Play:

Siop Apiau Apple:

Adnoddau Byrddau Iechyd:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe:

Canolfan Ganser Felindre:

Iechyd Cyhoeddus Cymru:

Gofal Sylfaenol:

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru:

 Y DU Ehangach:

Rheoli Blinder:

Newidiadau mewn hwyliau gan gynnwys Pryder:

Newidiadau Gwybyddol (Niwl yr ymennydd):

Mae'r dudalen hon yn cael ei datblygu. Mae croeso i chi ddefnyddio adnoddau o Fyrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill.

Gofalu am groen gyda newidiadau synhwyraidd:

Rheoli Diffyg Anadl:

Dychwelyd i'r gwaith neu aros ynddo:

Bwyta'n Dda:

Daliwch i Symud:

Adnoddau Lles:

Cymorth i Ofalwyr: