Amdanom Ni

Sefydlwyd ar 1 Hydref 2018, Awdurdod Iechyd Arbennig newydd o fewn GIG Cymru yw Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Ochr yn ochr â’r Byrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd, mae gan AaGIC rôl arweiniol ym maes addysgu, hyfforddi, datblygu, ac adeiladu’r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru, er mwyn sicrhau gofal o ansawdd uchel ar gyfer pobl Cymru.

Ymhlith ein prif swyddogaethau mae:
  • cydweithio’n agos â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a chynllunio ar gyfer y dyfodol i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn diwallu anghenion y GIG a phobl Cymru, nawr ac yn y dyfodol;
  • bod yn ffynhonnell wybodaeth a chudd-wybodaeth ddibynadwy o ran y gweithlu iechyd a gofal yng Nghymru;
  • comisiynu, dylunio, a darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel, sy’n rhoi gwerth am arian, yn unol â safonau;
  • defnyddio addysg, hyfforddiant, a datblygiad i annog a hwyluso dilyniant gyrfa;
  • cefnogi’r gwaith o reoleiddio addysg, hyfforddiant, a gwasanaethau drwy chwarae rôl allweddol wrth gynrychioli Cymru, a chydweithio’n agos â rheoleiddwyr;
  • datblygu arweinwyr gofal iechyd ar gyfer heddiw a’r dyfodol;
  • darparu cyfleoedd ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal i ddatblygu sgiliau newydd;
  • hybu gyrfaoedd ym maes iechyd a gofal yng Nghymru, a hybu Cymru fel lle i fyw; 
  • cefnogi’r gweithlu proffesiynol a’r proffesiwn datblygu sefydliadol yng Nghymru;
  • gwella’r hyn a wnawn a sut rydym yn ei gyflawni yn barhaus.
Launch Event