Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio

Doctor smiling

Mae nyrsys yn arbenigwyr meddygol wedi'u hyfforddi i safon gradd sy'n chwarae rhan hanfodol yn iechyd a lles cleifion.

Gan weithio fel rhan o dîm amlddisgyblaethol ochr yn ochr â meddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill mae nyrsys yn darparu triniaeth a gofal i gleifion mewn amrywiaeth o leoliadau gofal meddygol a chymdeithasol, gan weithredu fel arweinwyr, gofalwyr a chlinigwyr.

Mae AaGIC yn comisiynu cyrsiau nyrsio lluosog ym mhrifysgolion Cymru i ddiwallu anghenion gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru gan gynnwys Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, Nyrsio Anabledd Dysgu a Nyrsio Iechyd Meddwl.

Bydd y mwyafrif o fyfyrwyr yn gymwys i gael eu ffioedd cwrs wedi'u hariannu'n llawn ynghyd â bwrsariaeth na ellir ei had-dalu sy'n profi cefnogaeth ariannol ledled y brifysgol.
 

Cwrs Lleoliad Hyd
Nyrsio BN (Anrh) (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl) 3 blynedd Llawn amser
Nyrsio BN (Anrh) (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl) 4 blynedd Rhan amser
Nyrsio BN (Anrh) (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl) 2 flynedd ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Llawn amser
Nyrsio Diploma Pg (pob cangen) 2 flynedd i'r rheini sydd â gradd gyntaf berthnasol Llawn amser
Nyrsio MSc (Oedolion, Plant, Iechyd Meddwl) 2 flynedd i'r rheini sydd â gradd gyntaf berthnasol Llawn amser
Nyrsio BN (Anrh) (Anabledd Dysgu) 3 blynedd Llawn amser
Nyrsio BN (Anrh) (Anabledd Dysgu) 4 blynedd Rhan amser
Nyrsio BN (Anrh) (Anabledd Dysgu) 2 flynedd ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd Llawn amser