Neidio i'r prif gynnwy

Arweinyddiaeth

Prawf llygaid

Mae gan AaGIC 2 optometrydd ar Gymrodoriaeth Hyfforddi Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF). Mae'r gymrodoriaeth yn rhoi cyfle i optometryddion gymryd blwyddyn allan o hyfforddiant / cyflogaeth gan ganolbwyntio ar weithgareddau arwain a gwella ansawdd.

Yn ystod y flwyddyn hyfforddi, mae gan gymrodyr raglen eang ac amrywiol o hyfforddiant arweinyddiaeth gan gynnwys elfen a addysgir mewn arweinyddiaeth feddygol a'r cyfle i gysgodi arweinwyr o bob rhan o iechyd, addysg a hyfforddiant. Mae'r cymrodyr yn gweithio ar yr haen uchaf o sefydliadau sy'n cynnal ystod o brosiectau gwella ansawdd. Ar ben hynny, mae ganddyn nhw gyfleoedd i rwydweithio ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol gyda phresenoldeb â chymhorthdal mewn nifer o gynadleddau gwella ansawdd ac arweinyddiaeth.

Mae Cymrodyr blaenorol wedi mynd ymlaen i gymryd rolau arwain mewn nifer o sefydliadau'r GIG a'r sector preifat mewn sefydliad fel cwmnïau cychwyn technoleg iechyd a Llywodraeth Cymru. Mae sefydliadau'r GIG yng Nghymru wedi ymgysylltu'n fawr ac wedi ymrwymo i broses WCLTF, gan gynnig prosiectau gwella ansawdd yn eu sefydliadau. Mae'n hanfodol ein bod ni fel sefydliad yn arwain trawsnewid y gweithlu clinigol o bob cefndir gofal iechyd gwahanol ac mae datblygu arweinwyr gofal iechyd y dyfodol yn rhan hanfodol o gyflawni hyn.

Mae'r cymrodyr yn cynnal prosiect yn ystod eu blwyddyn sy'n anelu at drawsnewid proffesiwn gofal iechyd. 

Sarah Schumm

Sarah Schumm

Tim Morgan

Tim Morgan

Yn 2020, am y tro cyntaf, penodwyd yr optometryddion Sarah Schumm a Tim Morgan yn Gymrodyr newydd.