Neidio i'r prif gynnwy

Ymarfer dirprwyo priodol

Top-view of doctor pointing to a laptop

Mae'r gallu i ddirprwyo, aseinio a goruchwylio yn gymwyseddau gweithlu hanfodol. Mae datblygu sgil a chelf dirprwyo yn un o'r blociau adeiladu hanfodol i gefnogi'r defnydd effeithiol o adnoddau a sgiliau staffio.

Mae'r canllawiau cenedlaethol hyn yn berthnasol i'r gweithlu cyfan o fewn GIG Cymru ac yn cefnogi dull cyffredin o ddirprwyo trwy egluro'r broses ddirprwyo a'r atebolrwydd sy'n gysylltiedig â dirprwyo.

Gall methu â dirprwyo, neu ymagweddau anghyson at ddirprwyo, gael effaith negyddol ar ansawdd gofal a diwylliant yr amgylchedd gwaith. Felly mae'n bwysig sicrhau bod dirprwyo yn cael ei ymarfer yn briodol - bydd yr adnoddau sydd ynghlwm wrth y canllawiau hyn yn cefnogi'r cyflawniad hwnnw.

Datblygwyd y canllawiau cenedlaethol hyn i gynorthwyo gyda rheolaeth ac ymarfer pob gweithred o ddirprwyo priodol. Fe'u datblygwyd yn bennaf i gefnogi staff clinigol, fodd bynnag, gellid cymhwyso'r egwyddorion i bob grŵp staff ar draws iechyd a gofal cymdeithasol.