Neidio i'r prif gynnwy

Cyflwyno ymarfer uwch

Close view of a doctor's pocket

Ymarfer uwch

Mae hyrwyddo a defnyddio fframwaith ymarfer uwch NLIAH fframwaith ymarfer uwch NLIAH yn helpu i yrru ailgynllunio'r gweithlu a chynorthwyo sefydliadau i sicrhau bod llywodraethu cadarn yn sail i arferion Ymarferwyr Uwch (APs).

Mae rolau ymarfer uwch yn cael eu hystyried fwyfwy yn allweddol i ddatblygu a darparu gwasanaethau gofal iechyd. Bydd defnyddio'r fframwaith yn galluogi Ymarferwyr Uwch i weithio'n effeithiol a sefydliadau i gael yr effaith fwyaf o'r rolau clinigol uwch hyn.

 

Portffolio ymarfer uwch

Nod y portffolio yw cynorthwyo Ymarferwyr Uwch sy'n ymwneud ag ymchwil, addysg, rheolaeth, arweinyddiaeth a gweithgaredd clinigol i ddatblygu portffolio o dystiolaeth sy'n dangos arfer ar lefel uwch fel yr amlinellwyd yn arfer uwch NLIAH - adroddiad portffolio

Bwriedir i'r portffolio gael ei ddefnyddio fel adnodd i gefnogi'r broses arfarnu flynyddol. Yn unol â threfniadau llywodraethu lleol, bydd clinigwyr a rheolwyr priodol yn asesu ymarfer clinigol a dylid ei gofnodi yn y portffolio.