Neidio i'r prif gynnwy

Moderneiddio'r gweithlu

3 saeth yn mynd lan fel roced

Mae anghenion cynyddol a newidiol y boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu yn golygu bod yn rhaid i'r GIG ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o weithio.

Mae Moderneiddio'r Gweithlu yn cefnogi gweithlu sy'n ymatebol i newid trwy ddatblygu rolau newydd a rhai sydd wedi newid, cefnogi dysgu'r gweithlu ar draws ffiniau a datblygu staff i'w galluogi i weithio ar frig eu trwydded i ddarparu'r gofal gorau posibl i unigolion.