Neidio i'r prif gynnwy

Proffiliau Swyddi Gwyddor Gofal Iechyd

Meddyg yn edrych ar blât pelydr x

Clywch yn uniongyrchol gan ein gweithlu am y gwahanol lefelau o ddilyniant gyrfa a'r gwahanol lwybrau mewn addysg a hyfforddiant sy'n arwain at ddod yn wyddonydd gofal iechyd.

Gyrfaoedd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa mewn gwyddor gofal iechyd? Gyda dros 50 o ddisgyblaethau i ddewis ohonynt... wel, ewch amdano!

Bydd yn cymryd i lefydd nad oeddech erioed wedi'u dychmygu, yn dangos pethau i chi a fydd yn eich gadael yn awchus ac yn eich cyflwyno i bobl a fydd yn eich ysbrydoli.

Mae gan y GIG draddodiad cryf o feithrin y gwyddonwyr gofal iechyd disgleiriaf a gorau. Rydym mor falch o ddathlu'r gwyddonwyr gwych sydd gennym o ddydd i ddydd i ddarparu gofal o ansawdd uchel i bawb!

Arolwg proffiliau swyddi

Yn galw gwyddonwyr gofal iechyd! A allwch chi helpu i ysbrydoli cenhedlaeth y dyfodol o wyddonwyr gofal iechyd? Ydych chi eisiau canmol eich proffesiwn anhygoel i’r cymylau? Rydym yn edrych i gasglu proffiliau swyddi gan amrywiaeth o wyddonwyr gofal iechyd, cymerwch ran!

Cylchlythyr rhaglen gwyddor gofal iechyd

Gallwch chi gofrestru i dderbyn cylchlythyrau chwarterol gan dîm y rhaglen yma